• Powiat Lęborski
    Powiat Lęborski

    Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

  • Starostwo Powiatowe w Lęborku
    Starostwo Powiatowe w Lęborku

    ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

  • Starostwo
    Starostwo

Co to jest Budżet Powiatu


Budżet powiatu to plan finansowy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów powiatu na dany rok, przygotowany przez Zarząd Powiatu i zatwierdzony przez Radę Powiatu w formie uchwały budżetowej. 

Jest on podstawowym dokumentem, który określa sposób realizacji polityki gospodarczej i finansowej powiatu w ciągu całego roku.