Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicz

Prywatne Liceum dla Dorosłych w Lęborku

ul. Marcinkowskiego 1

84-300 Lębork

tel.59 8622 552

mail: sekretariatprywatnegolo@interia.pl

 

 

Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Lęborku,

ul. Kard. St. Wyszyńskiego5

84-300 Lębork

tel. 59 863-33-83

e-mail: katolik-lebork@wp.pl
 

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie

ul. Nadmorska 21

84-360 Łeba

tel. 59 866 15 01

e-mail: ssp.leba@op.pl

 

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku

ul. Okrzei 8

84-300 Lębork

tel. 59 862 85 90

E-mail: slo_lebork@wp.pl

 

 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

ul. Mireckiego 10

84-300 Lębork

tel.: (059) 862 47 11

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

ul. Dygasińskiego 14

84-300 Lębork

tel: 519 737 119,

tel: 698 655 207

e-mail: sekretariat@lolebork.pl

 

 

Szkoła Policealna PRYMUS

ul. Mireckiego 10

84-300 Lębork

e-mail: prymus.lebork@wp.pl

telefon: 59 862 47 11

 

 

EXTERNUS –Studium Zdrowia i Terapii

ul. Dygasińskiego 14

84-300 Lębork

tel: 519 737 119,

tel: 698 655 207

e-mail: lebork@externus.pl

 

 

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych
Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku
ul. Marcinkowskiego 1
84-300 Lębork

E-mail: lebork@oswiatalingwista.eu

Tel. 59 862 22 97