Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

Utworzono: 26-06-2020

Młode, zdolne, kreatywne osoby, które potrzebują wsparcia, żeby rozwinąć swój talent, zapraszamy do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

 

Zapraszamy uczennice i uczniów klas:

- VII – VIII szkół podstawowych

- szkół ponadpodstawowych

- w uzasadnionych przypadkach, z wcześniejszych klas szkoły podstawowej, posiadających szczególne predyspozycje w zakresie dziedzin objętych wsparciem w ramach projektu.

 

W ramach projektu oferujemy wsparcie w zakresie obszarów:

 1. matematyka, fizyka, informatyka
 2. biologia, chemia
 3. kompetencje społeczne (w którym miejsce dla siebie odnajdzie uczniowie uzdolnieni na przykład w zakresie języka polskiego, historii, WOS, sztuki, filozofii itp.)

 

W ramach projektu oferujemy:

 1. formy wsparcia o zasięgu regionalnym

- obozy naukowe,

- konkursy indywidulane,

- portal edukacyjny

- warsztaty specjalistyczne (projektowe)

- spotkania i warsztaty autorskie.

 

 1. formy wsparcia o zasięgu lokalnym

-  ciekawe zajęcia pozalekcyjne z autorskim programem

- warsztaty rozwijające kreatywność

- refundacja kosztów dojazdu na spotkania akademickie

- stypendium

- uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo – technologicznych, spotkania z naukowcami)

- opieka metodyczno – pedagogiczna

 

 

 

 

 1. Akademickie formy wsparcia

(Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

 • spotkania akademickie, w tym wykład, ćwiczenia i zajęcia w laboratoriach oraz pracowniach
 • warsztaty tematyczne

REKRUTACJA

 1. Jeżeli chcesz przystąpić do bezpłatnego udziału w projekcie:
  1. pobierz dokumenty ze strony internetowej www.powiat-lebork.com lub www.zsmi.pl wypełnij je i złóż w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A do dnia 03.07.2020 r.

W imieniu niepełnoletnich uczniów i uczennic zgłoszenia dokonują rodzice.

 1. zaprosimy Cię na specjalistyczne testy psychologiczne i poinformujemy o dalszych krokach.

Jeżeli będziesz chciał/będziesz chciała uczestniczyć w grupie biologiczno – chemicznej lub rozwijającej kompetencje społeczne poprosimy Cię o napisanie własnego projektu.

Jeżeli będziesz zainteresowany/zainteresowana naukami ścisłymi przejdziesz test uzdolnień kierunkowych (TUK).

 1. Uczniowie i uczennice, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.
 1. Uczniowie i uczennice, którzy chcą kontynuować uczestnictwo w projekcie w tym samym obszarze, w którym uczestniczyli uprzednio w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolnych z Pomorza”, korzystają z rekrutacji w trybie kontynuacji uczestnictwa:

 

 • składają arkusz nominacji i oświadczenie do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego zorganizowanego w Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1,
 • komisja weryfikuje informacje i podejmuje decyzję dot. zakwalifikowania ucznia/uczennicy.   

 

TERMINY

- zgłoszenie zamiaru udziału w projekcie – do 03.07.2020 r.

- praca nad projektem – do 10.09.2020 r.

- przekazanie rezultatu projektu – do 11.09.2020 r.

- prezentacja projektów – do 03.10.2020 r.

 

Projekt jest realizowany we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Rekrutacja na rok szkolny