Wyjazdy akademickie dla uczniów w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” roku szkolnym 2019/20

Utworzono: 06-02-2020

„Liczby zespolone a geometria”

7 grudnia 2019 r. na Politechnice Gdańskiej,  uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych Lokalnego Centrum Nauczania w Lęborku uczestniczyli 
w spotkaniu akademickim pt. „Liczby zespolone a geometria”. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu w sali audytoryjnej Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej. Prowadzący zapoznali uczestników z podstawowymi pojęciami i twierdzeniami dotyczącymi liczb zespolonych. Uczniowie zobaczyli i porównali postać algebraiczną i trygonometryczną liczby zespolonej. Do dyspozycji uczestników były tablety, na których mogli już podczas wykładów wykonywać ćwiczenia w programie GeoGebra.

Po części teoretycznej przyszedł czas na część praktyczną. Na ćwiczeniach prowadzący mieli przygotowane zadania dla uczestników, które należało rozwiązać. Na zajęciach laboratoryjnych
w pracowni komputerowej tematyka była już bardziej zaawansowana. Zadania na poziomie olimpiady rozwiązywano przy pomocy wspomnianego wcześniej oprogramowania GeoGebra oraz MATLAB. Rozwiązania zadań zapisywano w języku liczb zespolonych.

Uczestnicy  chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Zwłaszcza, że zdobyta wiedza pomoże uczniom w przyszłości w rozwiązywaniu trudnych problemów matematycznych.

 

„Twierdzenie Pitagorasa jakiego nie znacie”.

7 grudnia 2019 r. uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w zajęciach na Politechnice Gdańskiej, w ramach projektu „Zdolni z Pomorza - powiat lęborski”. Tematem spotkania akademickiego było: „Twierdzenie Pitagorasa jakiego nie znacie”. Spotkanie zostało przygotowane i poprowadzone przez pracowników Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość. Zajęcia skierowane były do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

 

Uczestnicy poznali tajemnice największego skarbu geometrii – twierdzenia Pitagorasa. Zajęcia rozpoczęły się od wykładu na którym uczniowie zostali zapoznani z różnymi obliczami tego twierdzenia, z którymi nie spotkają się w szkole na zajęciach z matematyki. Prowadzący pokazali kilka różnych dowodów tego twierdzenia, w tym m.in. prezydenta Stanów Zjednoczonych Jamesa Garfielda oraz Leonarda da Vinci. Wykład spełnił oczekiwania uczniów, był pełen ciekawostek i zaskakujących historii. Można było usłyszeć co wspólnego z twierdzeniem Pitagorasa miały wylewy Nilu w dawnym Egipcie. Po części teoretycznej przyszedł czas na zajęcia laboratoryjne. Uczniowie konstruowali na nich księżyce Hipokratesa i ślimaki Teodorosa. Po przerwie na zregenerowanie uczniowie spotkali się na ćwiczeniach, na których rozwiązywali zadania i tworzyli fraktalne drzewa Pitagorejskie.

Uczniowie po zajęciach byli bardzo usatysfakcjonowani. Zarówno sposób prowadzenia wykładów oraz ćwiczeń a także tematyka przypadły słuchaczom do gustu. Nie mogą doczekać się kolejnego spotkania akademickiego !!!

 

Wyjazdy akademickie dla
Wyjazdy akademickie dla
Wyjazdy akademickie dla
Wyjazdy akademickie dla
Wyjazdy akademickie dla
Wyjazdy akademickie dla