Zawodowcy na topie

 – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne.

 

1903.2020
Rekrutacja uczestników na
Rekrutacja uczestników na darmowe kursy zawodowe
Rekrutacja uczestników na darmowe kursy zawodowe w projekcie „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura Ponadgimnazjalnych szkół zawodowych).

 

1312.2016
Informacje ogólne o projekcie
Informacje ogólne o projekcie

Powiat Lęborski w latach 2016-2021 będzie rozwijał branże kluczoweICT i elektronikę, transport, logistykę i motoryzację, budownictwo, chemię lekką, BPO/SSC.

2601.2017
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE LĘBORSKIM

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE LĘBORSKIM – działania w ramach projektów zintegrowanych w 2016 r.