• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Krzysztof Pukaczewski
tel. 59 8632 855

Do podstawowego zakresu działania Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy
w szczególności:

1)   zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
a)  sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
b)  nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
c)  zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
2)   prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane sensytywne