• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019\2020:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2019/2020

Nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie za pomocą elektronicznego systemu vEdukacja Nabór Pomorze firmy VULCAN.

Gimnazjaliści i ósmoklasiści będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół, dostępną na stronie https://nabor-pomorze.edu.com.pl/ m.in. uzyskają informacje o prowadzonych przez daną szkołę klasach oraz o liczbie dostępnych miejsc, nauczanych językach obcych i przedmiotach na poziomie rozszerzonym.

Rejestracja kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się 13 maja od godz. 8:00 i potrwa do 18 czerwca do godz. 15:00.

 

ZARZĄDZENIE Nr  4 /2019

POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020

http://www.kuratorium.gda.pl/rekrutacja-20192020-zarzadzenie-nr-42019-pomorskiego-kuratora-oswiaty/

Twoja droga do szkoły ponadpodstawowej

 

Podręcznik dla kandydata do szkoły ponadpodstawowej firmy Vulcan - do pobrania NSPG-KANDYDAT_OTW_04-2019.pdf