• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Stypendia Starosty Lęborskiego

Starosta Lęborski informuje,

że zgodnie z uchwałą nr X/67/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania Stypendium Starosty Lęborskiego dla uczniów uczących się w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie Powiatu Lęborskiego

termin składania wniosków o Stypendium Starosty Lęborskiego określono

do dnia 15 sierpnia 2020 r.

W przypadku uczniów, którzy ocenę z praktyki zawodowej otrzymali po dniu
15 sierpnia 2020 r. wnioski składa się w terminie do 5 września 2020 r.

Wnioski o Stypendium Starosty Lęborskiego

składa DYREKTOR SZKOŁY

do Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Szczegóły dotyczące zasad udzielania Stypendium określa uchwała:

uchwala-Stypendia-Starosty.pdf