przejdź do wersji normalnej (graficznej) | RSS | Home
Polski | Deutsch | English

Górne menu:Boczne menu


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Waldemar Tober
tel. 59 8632 860

Do podstawowego zakresu działania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznej, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
5) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie i nadzorowanie jego realizacji,
6) prowadzenie spraw związanych ze zwykłym postępowaniem sprawdzającym oraz wydawaniem świadectw bezpieczeństwa,
7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 


Copyright © Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork