• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Lęborku

W związku ze zbliżającym się upływem czasu pracy obecnej kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lęborku, Starosta Lęborski prosi o zgłaszanie kandydatów, w terminie do 21 lipca 2008 roku do prac w jej składzie w kadencji 2008 – 2012.

Nowy skład Powiatowej Rady Zatrudnienia zostanie powołany z dniem 23 lipca br. spośród kandydatów zgłoszonych zgodnie z art. 23, ust. 3 i 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 69, poz. 415).

W skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

1) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

2) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;

4) jednostek samorządu terytorialnego;

5) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.