• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

XXXIII Sesja Rady Powiatu Lęborskiego - 26 czerwca 2017 r.

Zapraszam na XXXIII sesję Rady Powiatu Lęborskiego, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za rok 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2016 rok:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2016 rok,
 2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2016 rok,
 3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego za 2016 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu Powiatu Lęborskiego za 2016 rok,
 4. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lęborskiego,
 5. dyskusja,
 6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za rok 2016,
 7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Lęborskiego – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Waldemar Walkusz

Tweety użytkownika @PowiatLeborski