• Powiat Lęborski

  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku

  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo

  Starostwo

 

Powiat Lęborski

ZAPROSZENIE DLA PRACODAWCÓW W POWIECIE

ZAPROSZENIE DLA PRACODAWCÓW W POWIECIE LĘBORSKIM DO WSPÓŁPRACY

 Powiat Lęborski jako realizator projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja społeczno – zawodowa, Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020) planuje zorganizowanie szkoleń, kursów oraz staży dla osób nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Czytaj więcej
Awanse zawodowe nauczycieli

Awanse zawodowe nauczycieli

Dnia 29.08.2016r. w sali nr 9 Starostwa Powiatowego w Lęborku odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli szkół i placówek Powiatu Lęborskiego przez Starostę Lęborskiego Panią Teresę Ossowską - Szarą.  
Czytaj więcej

Wszystkie aktualności


Mapa ostrzeżeń

Mapa ostrzeżeń

Starostwo Powiatowe w Lęborku

Tweety użytkownika @PowiatLeborski