POWIAT LĘBORSKI - zapraszamy


Uwaga

w dniu 24 grudnia 2014 (środa) Starostwo Powiatowe w Lęborku będzie pracować w godzinach od 7:30 - 14:00.


Ogłoszenie

Starosta Lęborski ponownie informuje, że do dnia 29 grudnia 2014 r., w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku, do godziny 16.00, można składać oferty na realizację zadań publicznych w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na 2015 rok.
Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 , poz. 25). Druk wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej /zakładka: organizacje pozarządowe/załączniki/.

Powiat Lęborski planuje przeznaczyć na realizację zadań publicznych w postaci dotacji łączną kwotę w wysokości do 126.500 zł (brutto).

Zasady przyznawania dotacji i warunki realizacji zadań publicznych zamieszczone są na stronie internetowej http://www.powiat-lebork.com/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /zakładka: organizacje pozarządowe/. Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Dorota Kidrowska -podinspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku, pod nr tel. 59 8632 832 lub w pok. 129.

Na podstawie informacji z dnia 18.08.2014 r. z Apteki ,,Stary Browar” w Lęborku, uprzejmie informuję, iż nastąpiła zmiana dyżurów.
Dyżury w dniu 18 i 29 grudnia będzie realizować Apteka "Staromiejska” przy ul. Staromiejskiej 17D w Lęborku.


Aktualności

19-12-2014 - Orszak III Króli

19-12-2014 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Lęborskiego
Starosta Lęborski informuje, że w terminie od 02 stycznia 2015r. do 28 lutego 2015r., w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku, w godzinach pracy urzędu, można składać wnioski na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót.

19-12-2014 - Obdbyło się spotkanie poświęcone opracowaniu „Koncepcji głównych tras rowerowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka oraz lokalnych ścieżek dla miasta Lębork”
W dniu 16 grudnia 2014 r. o godz. 16.30 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku odbyło się robocze spotkanie poświęcone opracowaniu „Koncepcji głównych tras rowerowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka oraz lokalnych ścieżek dla miasta Lębork”, podczas którego wykonawca koncepcji, Pan Maciej Szpilewicz z firmy „Szpilewicz Architekci”, zaprezentował i omówił wstępny projekt tras rowerowych ujętych w opracowaniu.

18-12-2014 - Ogłoszenie
Starosta Lęborski zaprasza na spotkanie organizacje pozarządowe z przedstawicielami samorządu powiatu lęborskiego, które odbędzie się w dniu 09 stycznia 2015r., o godz. 13.00, w sali nr 13 w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5.

17-12-2014 - Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w ankiecie badającej jakość współpracy Gminy Miasta Lębork z organizacjami pozarządowymi
Raport sporządzony z badania będzie udostępniony wszystkim organizacjom z Lęborka, a jego wyniki pomogą we wdrażaniu "Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych" w naszym mieście.

12-12-2014 - Spotkanie poświęcone opracowaniu „Koncepcji głównych tras rowerowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka oraz lokalnych ścieżek dla miasta Lębork”
w dniu 16 grudnia 2014 r. o godz. 16.30 w Sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku (sala nr 101)

10-12-2014 - Forum Subregionalne poświęcone współpracy organizacji pozarządowych i samorządu
a w szczególności Modelowi Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych którego celem jest wskazanie metod, sposobów, przykładów i kierunków budowania partnerskich relacji pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Forum odbędzie się15 grudnia br. w Lęborku.

04-12-2014 - Regulamin turnieju dla dzieci
przeprowadzanego w ramach projektu: ,,Tęczowe turnieje tenisa stołowego ", współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Lęborku.

Komunikaty i ogłoszenia

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 28 listopada 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyła się Mini-Olimpiada Przedsiębiorczości – Pojedynek Szkół
w ramach projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy na przedstawienie pt. „Kandydatki na żonę”.
Zapraszamy na przedstawienie pt. „Kandydatki na żonę” w wykonaniu Koła Teatralnego prowadzonego przez Panią Beatę Hrycyk organizowanego w ramach projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II Sesja Rady Powiatu i konferencja prasowa Zarządu Powiatu
Podczas sesji dobrano skład Zarządu Powiatu, ustalono wysokość wynagrodzenia Starosty i przyjęto ślubowanie Radnego Adama Nowaka, który objął mandat po Jerzym Pernalu.

Spotkanie informacyjne w Pucku
Dnia 17 października o godz. 10:00 w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące produktu finalnego: „Kompleksowy program nowych form i metod pracy oraz działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej – usamodzielnianymi” Produkt został opracowany w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności”

Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
lub innych uprawnionych podmiotów, do prac w komisjach konkursowych w ramach ogłaszanych Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.

Grudzień 2014
PnWtŚrCzPtSoNi
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20 21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31


Ostrzeżenia meteorologiczne dla Polski Mapa ostrzeżeń dla Polski

Partnerski Powiat

Powiat Brzeski


Projekty UE

Walidacja produktu finalnego
W dniu 30 września 2014r. Starostwo Powiatowe w Lęborku, jako realizator projektu innowacyjnego testującego złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego dokumenty tj. Produkt finalny pn. „Kompleksowy program nowych form i metod pracy oraz działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej – usamodzielnianymi” wraz z wymaganymi załącznikami, m.in. z opisem produktu finalnego, instrukcją stosowania, strategią. Złożone dokumenty były przedmiotem walidacji tj. oceny realizowanego projektu pod kątem innowacyjności, trafności i użyteczności wypracowanego produktu finalnego, która odbyła się 3 listopada 2014r.

Spotkanie informacyjne w Bytowie
W dniu 15 grudnia o godz. 11:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące produktu finalnego: „Kompleksowy program nowych form i metod pracy oraz działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej – usamodzielnianymi” Produkt został opracowany w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności”

Spotkanie informacyjne w Kwidzynie
Dnia 8 grudnia o godz. 11:30 w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące produktu finalnego: „Kompleksowy program nowych form i metod pracy oraz działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej – usamodzielnianymi” Produkt został opracowany w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności”

Spotkanie informacyjne w Pucku
Dnia 17 października o godz. 10:00 w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące produktu finalnego: „Kompleksowy program nowych form i metod pracy oraz działania z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej – usamodzielnianymi” Produkt został opracowany w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności”

Pokaz aerobiku uczestników kółka fitness
W dniu 19 listopada 2014r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Lęborku odbył się pokaz aerobiku uczestniczek kółka fitness biorących udział w zajęciach pozaszkolnych realizowanych w ramach projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości”.