• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 28.04.2017 r. uznał celowość realizacji zadań publicznych pn.: -        „Działaj Lokalnie-aktywna integracja mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska”, -        „Jesień życia pełna kolorów i kultury”, -         „Kobieca piłka nożna w Powiecie Lęborskim”.  

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 19.04.2017 r. podjął decyzję o przyznaniu dotacji organizacji pozarządowej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego w 2017 r.  


Tweety użytkownika @PowiatLeborski