Cyberbezpieczeństwo

Powiat Lęborski, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 2018 poz. 1560), zapewnia  osobom, na rzecz których zadanie publiczne jest realizowane, dostęp do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami, w szczególności przez publikowanie informacji w tym zakresie na swojej stronie internetowej.

W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z materiałami udostępnionymi w ramach kampanii STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ., która jest polską wersją międzynarodowej kampanii STOP. THINK. CONNECT.™, mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Dostęp do szeregu ciekawych materiałów znajduje się na poniższej stronie internetowej:

www.stojpomyslpolacz.pl

Cyberbezpieczeństwo