Zaproszenie na warsztat Szkoły Liderów/ek Pomorskiej Sieci Cop we współpracy z XVII Edycją Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych

Utworzono: 25-08-2015

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na niezwykłe przedsięwzięcie realizowane dzięki współpracy Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. W ramach treningu zadaniowego XVII edycji STOP Pomorska Sieć COP dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego może uruchomić I edycję Pomorskiej Szkoły Liderów/ek.

Zapraszamy społeczników pracujących lub współpracujących z organizacjami pozarządowymi lub jednostkami samorządu terytorialnego na terenie województwa pomorskiego do udziału w wybranym bezpłatnym szkoleniu.

DO WYBORU NASTĘPUJĄCE WARSZTATY:

Tytuł szkolenia:

SKUTECZNY KODEKS ETYCZNY W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Data realizacji szkolenia - UWAGA wyjątkowo pierwszy dzień szkolenie wyznaczono w czwartek:

3 września w godzinach 9:00 – 16:00

4 września w godzinach 9:00 – 16:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 Gdańsk 80-810

Opis korzyści dla uczestników/czek szkolenia:

Uczestnicy/Uczestniczki:

 • będą potrafili/ły opracować treść kodeksu etycznego uwzględniającego specyfikę ich instytucji,
 • będą potrafili/ły zaangażować współpracowników do przygotowania zapisów kodeksu tak, aby czuli się za niego odpowiedzialni,
 • będą potrafili/ły przełożyć zapisy kodeksu na konkretne działania, procedury i odpowiedzialności,
 • poznają narzędzia skutecznego wdrażania kodeksu w JST,
 • poznają metody, umożliwiające zarządzanie programem etycznym w JST,
 • poznają sposoby reagowania na trudności związane z wdrażaniem kodeksu etycznego.

Planowana forma zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi: ćwiczenia, dyskusje, praca indywidualna
i w grupach, studia przypadków. Prowadzący będą odwoływać się także do realnych sytuacji z życia
i doświadczeń JST.

Profil uczestnika/czki szkolenia:

Samorządowcy (urzędnicy/ki; radni/e), działacze/ki organizacji pozarządowych watchdogowych

Informacja o prowadzących szkolenie:

dr Robert Sroka – wspiera organizacje w opracowywaniu i wdrażaniu programów etycznych. Współautor narzędzia informatycznego do budowania kultury etycznej oraz narzędzia informatycznego do konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego. Przez cztery lata był członkiem rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, ciała opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów. Doktor nauk humanistycznych specjalizujący się w zagadnieniach etycznych. Doświadczony trener i wykładowca.

Adam Grzymisławski – w swojej pracy zawodowej specjalizuje się we wdrażaniu systemów zarządzania
w organizacjach, w tym systemów budowania kultury etycznej. Współautor narzędzia informatycznego do budowania kultury etycznej. Ukończył podstawowe oraz zaawansowane szkolenie na audytora międzynarodowej normy dotyczącej odpowiedzialności w miejscu pracy SA8000. Doświadczenie trenerskie zdobywa od kilku lat, pracując warsztatowo z różnego typu organizacjami. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Tytuł szkolenia:

AKTYWNOŚĆ ONLINE

Daty i godziny realizacji szkolenia:

4 września w godzinach 9:00 – 17:00

5 września w godzinach 9:00 – 15:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Sala szkoleniowa COP powiatu gdańskiego ul. Piastowska 3 Pruszcz Gdański 83 – 000

Opis korzyści dla uczestników/czek szkolenia:

Uczestnicy/Uczestniczki

 • dowiedzą się o możliwościach, jakie daje przestrzeń Internetu w zakresie aktywności obywatelskiej
 • poznają narzędzia internetowe i sposoby wykorzystania ich do realizacji inicjatyw lokalnych
 • poznają przykłady inicjatyw lokalnych realizowanych przy pomocy nowych mediów
 • dowiedzą się jak dzięki technologiom ICT stać się aktywnym współtwórcą inicjatyw społecznych

Planowana forma zajęć:

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi: ćwiczenia, dyskusje, praca indywidualna
i w grupach, gry symulacyjne, „burza mózgów”. Będzie odwoływać się także do realnych sytuacji
z pracy animatorskiej i edukatorskiej oraz doświadczeń uczestników i uczestniczek, a także trenerek.

Profil uczestnika/czki szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką nowych mediów i poznaniem możliwości wykorzystania ich jako narzędzi zaangażowania społecznego.

Informacja o prowadzących szkolenie:

Agnieszka Jarmuł - od 4 lat prezeska Fundacji "5Medium" zajmującej się edukacją medialną. Pomysłodawczyni i koordynatorka licznych projektów animacyjnych i edukacyjnych, zarówno z zakresu edukacji medialnej, jak i kulturalnej. Koordynowała projekty dla takich instytucji jak: MSZ, Stowarzyszenie Wikimedia, CEO. Twórczyni materiałów edukacyjnych, konsultantka projektów edukacyjnych w szkołach.

Luiza Kończyk- pedagożka, edukatorka i koordynatorka projektów edukacyjnych. Realizuje projekty dla młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji obywatelskiej, edukacji historyczno-politycznej, animacji społecznej. Współpracuje m.in. z Domem Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Fundacją ADRA, Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży.

Tytuł szkolenia:

NIE DA SIĘ. NIE, DA SIĘ! - O JAKOŚCI W PARTYCYPACJI.

Data realizacji szkolenia:

4 września w godzinach 9:00 – 17:00

5 września w godzinach 9:00 – 15:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Sala szkoleniowa COP powiatu tczewskiego ul. Obrońców Westerplatte 6 Tczew 83-110

Opis korzyści dla uczestników/czek szkolenia:

Uczestnicy/Uczestniczki

 • zrozumieją, co powoduje, że ludzie się angażują i co wpływa na sukces działań włączających lokalne społeczności;
 • dowiedzą się, z jakich etapów zbudowany jest proces partycypacyjny/ konsultacyjny. Jak dobrze go zaplanować i nie popełnić błędów przy jego realizacji;
 • poznają i przećwiczą narzędzia, którymi szybko i łatwo można dokonać ewaluacji planowanych działań, tak by były jeszcze bardziej skuteczne.

Planowana forma zajęć:

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi: ćwiczenia, dyskusje, praca indywidualna
i w grupach, studia przypadków, „burza mózgów”.
Szkolenie będzie odwoływać się także do realnych sytuacji z pracy animatorskiej i edukatorskiej oraz doświadczeń uczestników/czek, a także trenera/ki.

Profil uczestnika/czki szkolenia:

NGO’s – organizacje, które realizują projekty partycypacyjne, chcą robić takie rzeczy z mieszkańcami, animują. Urzędnicy zajmujący się partycypacją, konsultacjami

Informacja o prowadzących szkolenie:

Iwona Konieczny – badaczka i ewaluatorka, pracuje w Erze Ewaluacji, gdzie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wspierając je w ewaluacji działań realizowanych w lokalnych społecznościach oraz przekonuje, że ewaluacja „wcale nie jest taka straszna”. Prowadzi warsztaty dotyczące wykorzystywania wyników badań w planowaniu i realizacji działań. Miłośniczka wszelkich gier, nie tylko planszowych – stara się wykorzystywać je również podczas warsztatów i szkoleń.

Krzysztof Ślebioda – Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ( Toruń). Specjalizuje się w kreowaniu i realizacji procesów konsultacyjnych i partycypacyjnych. Jest trenerem a także edukatorem partycypacji obywatelskiej i społecznej.  Członek pierwszej toruńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz ciał doradczych przygotowujących regulaminy konsultacji społecznych, programy współpracy z NGO, Kujawsko-Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020.


Tytuł szkolenia:

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM

Data realizacji szkolenia:

4 września w godzinach 9:00 – 17:00

5 września w godzinach 9:00 – 15:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Sopocka Szkoła Wyższa ul. Rzemieślnicza 5 Sopot 81-855

Opis korzyści dla uczestników/czek szkolenia:

Uczestnicy/Uczestniczki:

 • poznają prawne aspekty działania samorządu uczniowskiego;
 • dowiedzą się, w jaki sposób można angażować wszystkich uczniów w działania samorządu;
 • wypracują metody tworzenia sytuacji edukacyjnej rozwijającej umiejętności społeczne i obywatelskie uczniów;
 • poznają możliwe modele współpracy z samorządem uczniowskim;
 • wypracują indywidualny model współpracy z samorządem uczniowskim w swojej placówce

Planowana forma zajęć:

Warsztat prowadzony będzie metodami aktywnymi (m.in. praca w grupach, debata, analiza przypadku). W trakcie warsztatu będzie okazja do rozmów o przykładach skutecznego włączania wszystkich uczniów w działania samorządu, skupimy się na doświadczeniach i działaniach podejmowanych do tej pory przez uczestników i uczestniczki szkolenia.

Profil uczestnika/czki szkolenia:

Dyrektorzy/ki szkół, nauczyciele/ki, w szczególności opiekunowie/ki samorządów uczniowskich.

Informacja o prowadzących szkolenie:

Karolina Jastrzębska-Mitzner - Trenerka edukacji nieformalnej. Od półtora roku redaguje portal dla uczniów "Szkoła Samorządu”, poświęcony tematyce samorządności uczniowskiej. Związana m.in. z Fundacją Innowatorium, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Forum Dialogu.

Katarzyna Machura - Z wykształcenia socjolog, Zajmuje się edukacją obywatelską dzieci i młodzieży poprzez wzmacnianie roli samorządności uczniowskiej. Praktyczne doświadczenie zdobyła podczas pracy ze szkołami, władzami samorządowymi oraz bibliotekami publicznymi. Współtwórczyni portalu www.samorzaduczniowski.org.pl.

Tytuł szkolenia:

PROCES PLANOWANIA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Data realizacji szkolenia:

4 września w godzinach 9:00 – 17:00

5 września w godzinach 9:00 – 15:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Sopocka Szkoła Wyższa ul. Rzemieślnicza 5 Sopot 81-855

Opis korzyści dla uczestników/czek szkolenia:

Uczestnicy/Uczestniczki:

 • poznają zasady zarządzania projektem z zachowanie przepisów prawa
 • nauczą się identyfikować problemy i na tej podstawie wyznaczać cele, rezultaty i działania na rzecz pozytywnych zmian w różnych obszarach pożytku publicznego
 • poznają przykłady dobrych praktyk procesu planowania celów, rezultatów i działań w projektach społecznych, które ułatwiają uzyskanie dofinansowania w konkursach

Planowana forma zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi: ćwiczenia, dyskusje, praca indywidualna
i w grupach, studia przypadków, „burza mózgów”.
Szkolenie będzie odwoływać się także do realnych sytuacji z pracy animatorskiej i edukatorskiej oraz doświadczeń uczestników/czek, a także trenerki.

Profil uczestnika/czki szkolenia:

Współpracownicy NGO odpowiedzialni za przygotowanie projektów i poszukiwanie źródeł finansowania działań społecznych ich organizacji.

Informacja o prowadzących szkolenie:

Agnieszka Radzimska-Kowalik – trenerka i edukatorka. Od 10 lat związana z sektorem pozarządowym głownie, jako autor projektów edukacyjnych, specjalista ds. ich rozliczania i monitoringu oraz jako szkoleniowiec w zakresie zarządzania projektami, prawa pracy, prawa zamówień publicznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Tytuł szkolenia:

SENSACJE XXI WIEKU – JAK DBAĆ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ W INTERNECIE

Data realizacji szkolenia:

4 września w godzinach 9:00 – 17:00

5 września w godzinach 9:00 – 15:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Sopocka Szkoła Wyższa ul. Rzemieślnicza 5 Sopot 81-855

Opis korzyści dla uczestników/czek szkolenia:

Uczestnicy/Uczestniczki:

 • zdobędą wiedzę i umiejętności, które pomogą im z większą swobodą i bezpieczeństwem korzystać z nowych technologii;
 • zdobędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im rozpoznawać w sieci sytuacje ryzykowne;
 • poznają podstawowe zasady ochrony prywatności w Internecie;
 • poznają podstawowe narzędzia, które pomagają kontrolować ilość informacji, które udostępniamy o sobie w Internecie;
 • dowiedzą się, czym są dane osobowe, dane wrażliwe i jakie obowiązki ciążą na organizacji, która takie dane gromadzi.


Planowana forma zajęć:

Warsztat będzie prowadzony metoda aktywnymi: ćwiczenia, dyskusja, praca indywidualna
i w grupach, zabawy integracyjne.
Szkolenie będzie odwoływać się do realnych sytuacji i doświadczenia uczestników i uczestniczek szkolenia.

Profil uczestnika/czki szkolenia:

Osoby posiadające podstawowe kompetencje cyfrowe, zainteresowane też politycznym kontekstem funkcjonowania Internetu.

Informacja o prowadzących szkolenie:

Karolina Szczepaniak – od 2011 roku związana z Fundacją Panoptykon – organizacją, która działa na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym. W ramach swoich działań Fundacja Panoptykon udowadnia, że wobec zagrożeń związanych z nadzorem nie jesteśmy bezradni: nagłaśniamy nadużycia; uczymy, jak zabezpieczyć swoje dane, komputer, portfel czy telefon przed wykorzystaniem; walczymy o to, by prawo chroniło naszą wolność i prywatność.

Tytuł szkolenia:

JAK WŁĄCZAĆ MIESZKAŃCÓW W PODEJMOWANIE DECYZJI? WYBRANE TECHNIKI PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ.

Data realizacji szkolenia:

4 września w godzinach 9:00 – 17:00

5 września w godzinach 9:00 – 15:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Malbork Welcome Center ul. Kościuszki 54 Malbork 82-200

Opis korzyści dla uczestników/czek szkolenia:

Uczestnicy/Uczestniczki:

 • dowiedzą się czym jest partycypacja obywatelska, poznają techniki konsultacyjne i przećwiczą 3 wybrane.
 • Wiedzę i umiejętności wyniesione ze szkolenia będą mogli zastosować nie tylko przygotowując projekty dotyczące partycypacji czy promując zmianę społeczną w samorządzie, ale też w codziennym działaniu organizacji.

Planowana forma zajęć:

Warsztat prowadzony będzie metodami aktywnymi: ćwiczenia, dyskusje, praca indywidualna
i w grupach, studia przypadków. Szkolenie
będzie odwoływać się także do realnych sytuacji z pracy animatorskiej i edukatorskiej oraz doświadczeń uczestników/czek, a także trenera/ki.

Profil uczestnika/czki szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest reprezentantom/kom organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych w dziedzinie partycypacji obywatelskiej.

Informacja o prowadzących szkolenie:

Agata Sawka – socjolożka i pozarządowa działaczka. Od 2011 roku związana z Federacją MAZOWIA, w której pracowała na stanowisku specjalistki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, koordynatorki projektów,
a aktualnie pełni funkcję dyrektorki biura. Prezeska Stowarzyszenia ReAnimacja, absolwentka pozarządowej szkoły dla doradców Stowarzyszenia BORIS. Prywatnie aktywna mieszkanka, której zależy na najbliższym otoczeniu.

Przemek Dziewitek - urodzony w Szczecinie w 1975 r. Trener i moderator. Absolwent socjologii UJ, ze specjalnością praca socjalna, absolwent Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Prezes Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska, Prezes Federacji Małopolska Pozarządowa. Przewodniczący Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zastępca przewodniczącego zespołu prezydenckiego ds. ustalenia zasad pierwszego budżetu partycypacyjnego w Krakowie. Członek zespołu eksperckiego ds. przygotowania Strategii Rozwoju Krakowa 2030 – odpowiedzialny za partycypacyjny proces powstania założeń z obszaru społeczeństwa obywatelskiego. Moderator procesu przygotowania zasad działania Centrum Obywatelskiego powierzonego przez Gminę Miejską Kraków do prowadzenia przez organizacje pozarządowe. Członek zespołu pilotażowego gminnego programu rehabilitacji osiedli.

Tytuł szkolenia:

“OD FACYLITACJI, W KAPELUSZACH DE BONO, DO DEBATY OKSFORDZKIEJ”- WYKORZYSTANIE RÓŻNYCH FORM DYSKUSJI W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Data realizacji szkolenia:

4 września w godzinach 9:00 – 17:00

5 września w godzinach 9:00 – 15:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych - Fundacja RC

Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

Opis korzyści dla uczestników/czek szkolenia:

Uczestnicy/Uczestniczki:

 • zdobędą wiedzę na temat rodzajów pytań i ich zastosowania w codziennej komunikacji
 • dowiedzą się, czym jest dyskusja, jakie są jej składowe, formy i różnice między nimi
 • będą potrafili zastosować wybrane formy dyskusji w różnych obszarach działalności swojej organizacji pozarządowej
 • poznają przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych ze swojego regionu.

Planowana forma zajęć:

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi takimi jak: ćwiczenia, symulacje, studium przypadków, pracę indywidualną i grupową. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję przećwiczyć wybrane formy dyskusji i zastanowić się nad możliwościami ich zastosowania w swojej codziennej pracy.

Profil uczestnika/czki szkolenia:

osoby pracujące / współpracujące w organizacjach pozarządowych


Informacja o prowadzących szkolenie:

Karolina Kochanowska - ukończyła psychologię i stosowane nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim. Trenerka praw człowieka, zawodowo zajmuje się edukacją antydyskryminacyjną. Prowadzi także szkolenia dotyczące rozwijania potencjału kreatywności. Lubi zadawać pytania i odkrywa wciąż ich ewolucyjną moc. Wierzy w ludzi. Nie wierzy w prognozy pogody.

Stanisław Niemojewski - trener Forum Dialogu Między Narodami - prowadzenie spotkań polsko-żydowskich; Centrum Edukacji Obywatelskiej - animator projektów młodzieżowych; animator programu Przywróćmy Pamięć Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego - koordynator projektu Badanie Postaw Wobec Żydów I Stosunku Do Ich Dziedzictwa, Współpraca Z Lokalnym Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego - animator projektów młodzieżowych Spotkania Stowarzyszenie dla Edukacji i Kultury. Wykształcenie: magisterskie Stosowane Nauki Społeczne, Uniwersytet Warszawski.

Tytuł szkolenia:

PRAKTYCZNY WYMIAR EMOCJI

Data realizacji szkolenia:

5 września w godzinach 9:00 – 16:00

Miejsce – adres realizacji szkolenia:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych - Fundacja RC

Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

Opis korzyści dla uczestników/czek szkolenia:

Uczestnicy/Uczestniczki:

 • Poznają nowe metody i techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych ludzi
 • Nabędą i/lub udoskonalą umiejętności z zakresu zarządzania emocjami
 • Nabędą większą świadomość roli inteligencji emocjonalnej w życiu  zawodowym  i osobistym
 • Wzmocnią swoje kompetencje w sferze rozpoznawania i rozumienia uczuć własnych oraz innych ludzi

Planowana forma zajęć:

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi takimi jak: ćwiczenia, symulacje, studium przypadków, pracę indywidualną i grupową. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję przećwiczyć wybrane formy dyskusji i zastanowić się nad możliwościami ich zastosowania w swojej codziennej pracy.

Profil uczestnika/czki szkolenia:

Grupa max. 15 osób, które są zainteresowane podniesieniem kompetencji osobistych i społecznych, głównie w kontekście inteligencji emocjonalnej

Informacja o prowadzących szkolenie:

Ewa Kołodziejczyk - nauczyciel, wychowawca w szkole podstawowej w Lublinie. Projektuje i realizuje warsztaty z umiejętności miękkich dla edukacji i biznesu. Pracuje w Ośrodku Doskonalenia  Nauczycieli Awans, współpracowała z Organizacją Rozwoju Polski z Zagranicą w zakresie szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Entuzjastka umiejętności psychospołecznych..

 

Zaproszenie na warsztat Szkoły