Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G o długości 0,995 km w m. Siemirowice

Zakres robót obejmuje: przebudowę dwóch skrzyżowań na mini ronda, przebudowę jezdni, chodników i zjazdów, zatok autobusowych i miejsc postojowych, remont wpustów, wyznaczenie nowych przejść dla pieszych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Przebudowa pozytywnie zmieni wizerunek miejscowości i spełni oczekiwania mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa.