Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025

Powiat Lęborski jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe, otrzymał wsparcie finansowe na realizację  zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Wśród beneficjentów „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2021 roku są dwie szkoły dla których Powiat Lęborski jest organem prowadzącym: Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku.

Otrzymane środki, finansowe będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo. Dla naszych szkół udało się pozyskać wsparcie finansowe, które wynosi 12.000,00 zł dla Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, 12.000,00 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. Z budżetu Powiatu Lęborskiego  na w/w przedsięwzięcie przewidziano wkład własny o łącznej wartości 6.000,00 zł dla wszystkich szkół .

 

Narodowy Program Rozwoju