Aktualności

0404.2024
Razem można więcej
Razem można więcej

Samorządowcy – członkowie Lęborskiego Związku Powiatowo-Gminnego podpisali w środę (3.04) cztery umowy na realizację inwestycji na terenie gmin członkowskich LZP-G. Łączna wartość przedsięwzięć to prawie 18 mln zł. Niemal 16 mln będzie pochodziło ze środków pozyskanych przez LZP-G na podstawie wniosków złożonych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji strategicznych – edycja VI i VIII.

1210.2023
Powiat zyskał środki z
Powiat zyskał środki z Polskiego Ładu

Prawie 10 mln zł Powiat Lęborski otrzymał w ramach 8. Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Ogłoszenie wyniku naboru wniosków w ramach tej edycji odbyło się w minioną sobotę, 7 października.

1909.2023
Nowe środki z Polskiego Ładu
Nowe środki z Polskiego Ładu

Prawie 19 mln zł zasili samorządy regionu lęborskiego w ramach podziału środków w szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. W ramach ogólnej kwoty, prawie 4 mln zł trafi do powiatu lęborskiego na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez Lęborski Związek Powiatowo-Gminny.