Kontakt

Urząd Starostwa Lęborskiego

Starostwo Powiatowe w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork

Numery kontaktowe
Sekretariat: 59 8632 825
Biuro obsługi Interesanta: 59 8632 824
Centrala: 59 8632 810
FAX: 59 8632 850

E-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
Adresy Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:
/iw1fys982r/skrytka
/iw1fys982r/SkrytkaESP

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - w godz. od 7:30 do 16:00
wtorek - w godz. od 7:30 do 15:30
środa - w godz. od 7:30 do 15:30
czwartek - w godz. od 7:30 do 15:30
piątek - w godz. od 7:30 do 15:00

Wydział Komunikacji przyjmuje petentów w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:30.
rejestracja: tel. 59 8632 816
prawa jazdy: tel. 59 8632 817
ośrodki szkolenia kierowców: tel. 59 8480 868

Wydział Budownictwa przyjmuje petentów w godzinach:
poniedziałek: 7:30 - 16:00, środa: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 15:00,
wtorek i czwartek - (dni techniczne) przeznaczone na obsługę dokumentacji i generowanie decyzji
tel: 59 8632 828, 59 8632 827, 59 8632 839

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej:
w dni robocze w godzinach: 9:00 - 14:30.
tel. 59 8480 873

Wydział Ochrony Środowiska
p. 114 tel. 59 86 32 822 - Naczelnik Wydziału
p. 115 tel. 59 86 32 821 – sprawy z zakresu m.in. gospodarki odpadami, ochrony powietrza (w tym zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia), hałasu, rybactwa śródlądowego ( w tym karty wędkarskie, rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb), ochrony przyrody (wpis lub wykreślenie z rejestru zwierząt egzotycznych)
p. 113 tel. 59 86 32 845 - sprawy z zakresu m.in. gospodarki wodnej, ochrony przyrody (w tym zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów), ochrony środowiska (w tym decyzje określające warunki wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji, rekultywacja terenu), gospodarki leśnej (w tym zaświadczenia z zakresu uproszczonych planów urządzania lasów i wyłączenia gruntu rolnego z produkcji)
p. 113 tel. 59 86 32 845 – sprawy z zakresu geologii i górnictwa (w każdy piątek)

KASA w Starostwie Powiatowym w Lęborku czynna
w dni robocze w godzinach: 8:00 - 14:30.
tel. 59 8632 826

Starostwo Powiatowe w Lęborku - numer konta, na które należy wpłacać opłaty komunikacyjne oraz opłaty za wydanie map, wypisów i wyrysów:
07 9324 0008 00028701 2000 0380

Urząd Starostwa Lęborskiego, Starostwo Powiatowe w Lęborku.