Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP

24 maja 2013 odbyła się uroczysta publikacja „Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP” z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Powstała ona na podstawie rezultatów dwuletnich prac Komisji Bezpieczeństwa Narodowego.

Opracowanie poświęcone zostało szeroko rozumianemu bezpieczeństwu państwa, w którym przedstawiony został cały system bezpieczeństwa narodowego, z ukazaniem zależności i wzajemnych relacji między jego poszczególnymi elementami. Dedykowana jest wszystkim obywatelom, w tym pracownikom struktur państwowych, organizacji publicznych i niepublicznych, uczniom, studentom, nauczycielom, ekspertom, publicystą, polityką i decydentom. „Biała Księga...” została udostępniona w wersji elektronicznej w formie e-booka.

Biała Księga Bezpieczeństwa