• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Gmina Cewice

Gmina Cewice położona jest w południowej części powiatu lęborskiego. Leży na Pojezierzu Kaszubskim z wyjątkiem krańców zachodnich i południowych zaliczanych do Wysoczyzny Polanowskiej. Obejmuje obszar 188 km2 na którym zamieszkuje ponad 7.000 osób.

Gmina Cewice to teren Kaszub, stąd tradycje kaszubskie są tu szczególnie pielęgnowane.

Czynnikiem decydującym o turystycznej atrakcyjności Gminy są jej walory przyrodniczo-krajobrazowe, zabytki kultury materialnej i przyrodniczej, bogate w ryby akweny wodne i pełne runa leśnego lasy. Na obszarze Gminy leżą czyste jeziora: Święte, Osowskie, Oskowo, Brody, Kamieńskie. Przepływają rzeki: Bukowina, Okalica, Unieszynka, Struga Krępkowicka, w których można nierzadko złowić pstrągi. Zwolennicy spędzania wolnego czasu na wsi na pewno będą zadowoleni spędzając urlop w gospodarstwach agroturystycznych w miejscowościach: Bukowina, Kamieniec, Łebunia.

Godne polecenia uwadze odwiedzających Gminę turystom jest:

 • dwór i park w Cewicach z XIX w. z zabytkowym drzewostanem buków i lip,
 • cmentarzysko płaskie ludności kultury pomorskiej i głaz narzutowy w Maszewie,
 • kościół p.w. Michała Archanioła – z 1870 r. w Łebuni,
 • ślady osady z okresu kultury łużyckiej i wczesno - średniowiecznej, cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej w Siemirowicach,
 • spichlerz w Osowie – z 1840 r., oraz 400 –letni dąb obrzędowy, 500 –letni dąb szypułkowy,
 • kościół w Bukowinie p.w. Narodzenia NMP– z 1715-1731 r.
 • ślady osady – siedliska ludności pomorskiej w Unieszynie – pochodzącego z wczesnej epoki żelaza i środkowego okresu lateńskiego, ślady wczesnośredniowiecznej osady,
 • cmentarzysko z okresu kultury łużyckiej w Unieszynku,
 • kościół p.w. Antoniego Padewskiego z 1890 r., dworek myśliwski drewniany z lat 30, XX w., 700-letni dąb szypułkowy „Świętopełk” w Krępkowicach,
 • cmentarzysko ludności kultury pomorskiej z grobami skrzynkowymi w Popowie – (wczesna epoka żelaza).