Centrum Zdrowia Psychicznego

Od dnia 1 lutego 2023 roku Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku przystąpił do realizacji programu pilotażowego reformy Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w oparciu o organizację Centrów Zdrowia Psychicznego.