Deklaracja dostępności architektonicznej w Starostwie Powiatowym w Lęborku

Starostwo Powiatowe w Lęborku zajmuje 3 kondygnacyjny (parter-II piętro) okazały ponad stuletni zabytkowy budynek (wpisany do rejestru zabytków decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 w Gdańsku z dnia 21 września 2000 r.  nr SOZ/D-I-5340/11/2000, pozycja rejestru woj. pomorskiego A-1715) przy ul. Czołgistów 5.

Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek siedziby Urzędu położony jest w centrum miasta przy ul. Czołgistów 5, w sąsiedztwie przystanku autobusowego. Obiekt jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 3 wejścia: centralne i dwa boczne z prawej strony od parkingu. Do wejścia głównego prowadzą szerokie wygodne schody (6 stopni), wyposażone w poręcze boczne przy ścianie oraz poręcz przez środek. Do jednego z bocznych wejść można dostać się nie tylko schodami, ale również z wykorzystaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Po wejściu do budynku centralnym wejściem po prawej stronie znajduje się Biuro Obsługi Interesanta, czynne przez cały czas otwarcia urzędu, gdzie można uzyskać podstawowe informacje dotyczące możliwości załatwienia sprawy, jeśli wymaga tego stan zdrowia klienta pracownik Biura wywoła właściwego urzędnika. W holu znajdują się stolik i miejsca siedzące, z których można skorzystać oczekując na urzędnika.

Opis dostępności korytarzy, schodów

Osoby niepełnosprawne ruchowo mają utrudnione poruszanie się po urzędzie ze względu na brak windy. Wejście na piętra możliwe tylko po schodach. Korytarze na parterze oraz I piętrze są szerokie i wygodne do poruszania się.

Opis dostosowań i rozwiązań alternatywnych

Budynek wyposażony jest w pętlę indukcyjną w Biurze Obsługi Interesanta (mieszczącym się na parterze po prawej stronie po wejściu do głównego holu). Osoby mające trudności w poruszaniu się mogą skorzystać
 z zainstalowanego przy wejściu z podjazdem dzwonka pozwalającego przywołać pracownika, który pomoże dostać się do budynku. Na parterze jest wyznaczony pokój obsługi klienta wyposażony w powiększalnik dla osób niedowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Urząd posiada ogólnodostępne miejsca parkingowe dla klientów w tym trzy oznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Urząd dysponuje pracownikami przeszkolonym w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym. Aby skorzystać z pośrednictwa tego pracownika prosimy o powiadomienie Sekretariatu (pisemnie, mailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy. W powiadomieniu należy podać: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, propozycje terminu wizyty, krótkie określenie czego dotyczy sprawa, kontakt zwrotny, gdzie ma być przesłana informacja, dotycząca spotkania. W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia

 

Deklaracja dostępności