Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G w miejscowości Siemirowice

Od podpisania umowy na wykonawstwo do odbioru minęło niespełna osiem miesięcy. Zakres robót obejmował: przebudowę dwóch skrzyżowań na mini ronda, przebudowę jezdni, chodników i zjazdów, zatok autobusowych i miejsc postojowych, remont wpustów i wyznaczenie nowych przejść dla pieszych. Wykonano również oznakowania pionowe i poziome. W efekcie powstała droga poprawiająca bezpieczeństwo poruszania się zarówno pieszych, rowerzystów jak i zmotoryzowanych użytkowników. Wartością dodaną jest efekt wizualny przebudowy poprawiający estetykę miejscowości. Przebudowa możliwa była dzięki środkom pozyskanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 851.536 zł i montażowi finansowemu w proporcjach pół na pół Powiatu Lęborskiego i Gminy Cewice. Całość przedsięwzięcia kosztowała 1.703.072,51 zł.