Strzelnica w powiecie 2023

Strzelnica w powiecie 2023

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, od roku szkolnego 2024/2025 w szkołach ponadpodstawowych będzie obowiązkowa realizacja zajęć strzelania z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych.

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku wystąpił z gotowością adaptacji jednego z pomieszczeń na strzelnicę laserową.

Powiat Lęborski wziął udział w  Konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Powiat otrzymał maksymalne dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł

W ramach zadania dokonano modernizacji pomieszczenia magazynowego, z którego wydzielono dwa pomieszczenia ściankami działowymi:

  • pomieszczenie strzelnicy o pow. 62,63 m²
  • pomieszczenie zaplecza techniczno-gospodarczego o pow. 17,28 m².

Wykonano między innymi tynki wewnętrzne oraz gładzie, posadzki cementowe, położono terakotę, wymieniono instalację c.o. oraz elektryczną. Wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany Instalatorstwa Sanitarnego CO i Gaz Józef Stanicki

Strzelnica to przede wszystkim system szkolno-treningowego „POJEDYNEK”, który spełnia wymagania określone w Ogłoszeniu Konkursu. Jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Działa w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystuje laserowe symulatory (repliki) broni wyposażone w urządzenia laserowe klasy I, emitujące niewidzialną wiązkę światła wg normy. Kompletny, multimedialny strzelecki systemem szkolno-treningowy, działający w oparciu o wirtualną rzeczywistość z wykorzystaniem laserowych symulatorów emitujących wiązkę światła w paśmie niewidzialnym.

Dostawcą sprzętu był AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Powiat Lęborski wziął udział w  Konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Powiat otrzymał maksymalne dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł.

Koszt inwestycji 319.525,50 zł