Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

Powiat Lęborski  w ramach realizacji przedsięwzięcia ,,Poznaj Polskę", otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej w wysokości 15 000 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 32 616 zł.
Środki finansowe w ramach dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczki szkolnej związanej z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.
W ramach ww. zadania na wycieczkę szkolną wyjadą uczniowie Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku.