Program wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży "Lepsza przyszłość"

Lepsza przyszłość

pomorskiedlaciebie.pl

 

 

Program wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

 

Jesteś osobą młodą, zaniepokojoną swoim stanem psychicznym?

Jesteś rodzicem, opiekunem lub nauczycielem zaniepokojonym stanem psychicznym dziecka?

Szukasz wiedzy?

Skorzystaj z wiarygodnych źródeł!

 

Platforma edukacyjno-informacyjna Lepsza przyszłość jest jedną z form realizacji działań wspierających zdrowie psychiczne osób zamieszkujących województwo pomorskie, dotkniętych bezpośrednimi i pośrednimi skutkami pandemii COVID-19 w obszarze zdrowia psychicznego.

Platforma zawiera treści dotyczące zdrowia psychicznego oraz zasad postępowania w przypadku kryzysu psychicznego kierowane do:

  • Dzieci i młodzieży
  • Rodziców, nauczycieli i wychowawców

Celem projektu Lepsza przyszłość jest przeciwdziałanie i ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych z zakresu zdrowia psychicznego dla mieszkańców województwa pomorskiego. Projekt wspiera rozwój deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych, skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt ma na celu wsparcie osób, które ze względu na długotrwałą izolację wywołaną pandemią, zostały pozbawione właściwych warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i psychicznego oraz wymagają wsparcia w szeroko rozumianym obszarze zdrowia psychicznego.

Projekt „Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.