Budżet Powiatu

Budżet powiatu to plan finansowy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów powiatu na dany rok, przygotowany przez Zarząd Powiatu i zatwierdzony przez Radę Powiatu w formie uchwały budżetowej. 

Jest on podstawowym dokumentem, który określa sposób realizacji polityki gospodarczej i finansowej powiatu w ciągu całego roku.