Gmina Nowa Wieś Lęborska

Pomniki przyrody Gmina Nowa Wieś Lęborska
Nr w rejestrze WKP Miejsce lokalizacji pomnika przyrody Nazwa pomnika przyrody Wymiary pomnika przyrody w dniu kontroli Aktualny właściciel bądź zarządca Stan zachowania, ewentualne zagrożenia oraz proponowane zabiegi
Obwód Wysokość (średnica korony)
109 Tawęcino, na prywatnej działce z budynkiem mieszkalnym - Tawęcino 36; w odległości 40 cm od linii ogrodzenia z siatki metalowej ażurowej Lipa drobnolistna Tilia cordata Mili. 540 cm 24mx18m Gmina Nowa Wieś Lęborska Stan zachowania dobry, - zdjęcie posuszu z uwagi na widoczne  zmiany chorobowe drewna,
- usunięcie samosiewów drzew, krzewów i bylin sezonowych rosnących wokół pnia
111 Nowa Wieś Lęborska, oddz. 79 d, adm. LP, Nadleśnictwo Lębork, w wąwozie leśnym przy drodze do Łowcza Głaz narzutowy 16,40 m 2,10 m Nadleśnictwo Lebork  
112 Janowice, drzewo rośnie z prawej, wschodniej stronie wjazdu na teren dziedzińca, w pobliżu prawego skrzydła dworu i budynku dawnej stajni Dąb szypułkowy Ouercus robur L. wiek ok..340 lat 513 cm 28m/24m Własność prywatna  Stan zachowania dobry. Konieczne usunięcie posuszu
113 Janowice, rosnące w obrębie budynku kościoła filialnego parafii rzymsko- katolickiej w Garczegorzu Grupa drzew - 2 dęby szypułkowe  1. 393cm 2.568cm ok. 30m Parafia rzymskokatolicka w Garczegorzu Stan zachowania dobry.zdjęcie posuszu drobnego i grubego z całej korony, podlewanie w okresie suszy i upałów
Ouercus robur 
316 Redkowice, przy szosie Lębork -Głowczyce przy posesji nr 32 w Redkowicach, dz. nr 169 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mi11.  464cm 27 m Administrator Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku Stan zachowania dobry
 
317 Redkowice, przy posesji nr 31 przy szosie Lębork -Główczyce, Lipa drobnolistna Tilia cordata Mili. 383cm ok. 20 m Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku Stan zachowania dobryoczyszczenie ubytku,
- doprowadzenie do przewietrzenia ubytku,
- zasłonięcie powierzchni otworu gęstą siatką ogrodniczą w celu uniknięcia gromadzenia się w ubytku rozkładającej się substancji organicznej.
Wskazane odsunięcie ogrodzenia od pnia drzewa w celu uniknięcia dalszego jego wrastania w pień.
3 18 Redkowice, przy szosie z Lęborka do Główczyc przy posesji nr 4, gm.  Lipa drobnolistna Tilia cordata Mili. 468cm 20 m Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku Stan zachowania dobry
319 Redkowice, przy szosie z Lęborka do Główczyc przy posesji nr 5,  Lipa drobnolistna Tilia cordata Mili. 413cm 20 m Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku Stan zachowania dobry- oczyszczenie ubytku,
- przewietrzenie 
- przykrycie siatką ogrodniczą w celu zabezpieczenia przed murszeniem  materii organicznej
320 Redkowice na placu wiejskim przy przystanku autobusowym Dąb szypułkowy Quercus robur L. 495 m 20 m Gmina Nowa Wieś Lęborska zmniejszenie rozmiarów korony (odciążenie drzewa),
- zdjęcie suszu jako źródła infekcji
321 Redkowiece, dawny park dworski przy posesji nr 23, na froncie dworu, dokładnie na  gazonie urządzonym przed budynkiem Lipa drobnolistna Tilia cordata Mili. wiek ok.. 117 lat 477 m 22mx12m Gmina Nowa Wieś Lęborska Stan zachowania dobry.- odsłonięcie drzewa w celu zwiększenie dostępu do światła i słońca,
- zmniejszenie rozmiarów korony w kierunku nadania symetrycznych rozmiarów,
- usunięcie samosiewów drzew i krzewów rosnących w rzucie korony,
- usunięcie spod rzutu  korony wszelkich obciążeń systemu korzeniowego
423 Leśnictwo Janowice, oddz. 356 a, Nadleśnictwo Lębork Dąb szypułkowy Ouercus robur L. 456 cm 20mx20m Nadleśnictwo Lebork Stan zachowania dobry
424 Leśnictwo Janowice, oddz. 368 j, Nadleśnictwo Lębork Buk zwyczajny Fagus sylvatica L. 405 cm  29 m Nadleśnictwo Lębork Stan zachowania dobry
425 Niebędzino, oddz. 371 a, Leśnictwo Janowice, Nadleśnictwo Lębork Dąb szypułkowy Ouercus robur L. 432cm ok. 30 m Nadleśnictwo Lebork usunięcie pozostałości po ogrodzeniu (z drutu metalowego) zaczepionym na pniu drzewa,
- usunięcie posuszu,
- wycięcie suchych tylców
426 Niebędzino, oddz. 371 a, Leśnictwo Janowice, Nadleśnictwo Lębork Dąb szypułkowy Ouercus robur L 578cm ok. 29 m Nadleśnictwo Lebork Usunięcie posuszu i suchych tylców
427 Leśnice, park podworski, gm. Nowa Wieś Lęborska Grab zwyczajny Carpinus betulus L. 2,05 m 24 m Agencja Nieruchomości Rolnych Stan zachowania dobry
428 Leśnice, park podworski, gm. Nowa Wieś Lęborska 3 zrośnięte lipy drobnolistne lilia cordata Mili. o łącz. obw. 4,30 m 27 m Agencja Nieruchomości Rolnych Stan zachowania dobry
429 Janowiczki, park podworski, dz. 153, gm. Nowa Wieś Lęborska Platan klonolistny Platanus x acerifolia wiek drzewa ok.122-125 lat 430m ok. 30 m Własność prywatna  Stan zachowania dobry konieczne (!) usunięcie wszystkich elementów spod korony drzewa (złomu
  samochodowego, składu drewna opałowego itp.) w jak najszybszym terminie,
- konieczny demontaż metalowej, ażurowej siatki ogrodzeniowej przygwożdżonej
  do pnia drzewa,
- zdjęcie posuszu (grubego)
430 Leśnice, park podworski, od strony elewacji ogrodowej dworu Grupa drzew -3 lipy drobnolistne Tilia cordata Mili wiek lip ok.. 180 lat. 320 cm, 305 cm, 285 cm ok. 30 m  Własność prywatna Drzewa wymagają:
- korekt koron (zmniejszenia rozmiarów),
- zdjęcia suszu,
- wycięcia samosiewów rosnących w rzucie koron,
- wycięcia  odrostów z pni i korzenia.
Wskazane jest także regularne opróżnianie szamba usytuowanego w pobliżu przedmiotowych drzew.
431 Leśnice, park podworski, z obu stron bramy wjazdowej Grupa drzew - 2 klony zwyczajne Acer platanoides L. wiek ok. 55lat 199cm i 234cm 32m 30 m Własność prywatna  Stan zachowania dobry
432 Janowice, drzewo (prawdopodobnie zrośnięte do wysokości ponad 130 cm trzy drzewa) rośnie na dziedzińcu dworu, z lewej strony wjazdu, wgłębi dziedzińca Platan klonolistny Platanus x acerifolia 3 zrośnięte platany  633cm 24 m Własność prywatna Stan zachowania dobry, usunięcie złożonych, w obrębie rzutu korony drzewa, dużych ilości ściętych pni drzew (głównie świerka i jesionu pokrytych mchem) utrudniających rozwój drzewa (-w) i dojście do niego (do nich)
433 Janowice, drzewo rośnie na dziedzińcu dworu, z lewej strony wjazdu, bliżej  bramy wjazdowej, jako soliter Platan klonolistny Platanus x acerifolia  397cm 27 m Własność prywatna zdjęcie posuszu,
zmniejszenie rozmiarów korony od góry

 

Gmina Nowa Wieś Lęborska
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Gmina Nowa Wieś Lęborska