Rada Powiatu Lęborskiego

 

Maciej BARAŃSKI
Patryk BIANGA
Marian BOREK
Edmund GŁOMBIEWSKI
Elżbieta GODDERIS
Marek KURIATA
Hanna KURS
Witold KRUŻYCKI
Hubert NAMYŚLAK
Adam NOWAK
Piotr POBŁOCKI
Jacek PERŁAK
Jarosław PRUSKI
Krzysztof PRUSZAK
Tadeusz RABKA
Mirosław TANDEK
Waldemar WALKUSZ
Ryszard WENTA
Alicja ZAJĄCZKOWSKA