Rada Powiatu Lęborskiego

 • BRODALSKI Marcin - Wiceprzewodniczący
 • BROZDOWSKA Karina
 • DOMINIECKI Adam
 • KĄKOL Arkadiusz
 • KREFTA Edyta
 • KURS Hanna
 • LASKOWICZ Tomasz 
 • LITWIN Tomasz
 • MĄDRZAK Piotr
 • MUSIANOWICZ Piotr
 • OSSOWSKA-SZARA Teresa
 • PERŁAK Jacek
 • POBŁOCKI Piotr Kazimierz 
 • POBŁOCKI Piotr Przemysław
 • PRUSZAK Krzysztof
 • TANDEK Mirosław - Przewodniczący
 • WENTA Ryszard
 • WETTA Krzysztof
 • ZAJĄCZKOWSKA Alicja