Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z DP 1312G w m. Łebień- DP 1309G od km 9+890 do km 11+870 oraz DP 1312G od km 4+470 do km 4+740

Zakres robót:

Odcinek 1 – przebudowa jezdni asfaltowej szerokości 6,0m na długości 0,800km .Wykonywanie 4 utwardzonych zjazdów , montaż 530m ogrodzeń dla płazów i zabezpieczenie istniejącego drzewostanu -64 szt. Wykonanie obustronnych poboczy z KŁSM szerokości 0,75m i długości 1,568km. Odmulenie rowów na długości 1,020km. Wykonanie oznakowania poziomego -31,80m2.

Odcinek 2 –przebudowa  jezdni asfaltowej szerokości 5,5m na długości 1,180km. Wykonanie 28 utwardzonych zjazdów ,2 zatoki autobusowe ,2 perony, 2 wyniesione skrzyżowania i 98m chodników. Wykonanie wyspy dzielącej na jezdni ,wraz z odciągnięciem toru jazdy na wjeździe do miejscowości oraz 4 przejść dla pieszych . Wykonanie obustronnych poboczy z KŁSM szerokości 0,75m i długości 1,032km oraz poboczy utwardzonych o szerokości 1,25m i długości 135m. Odmulenie rowów na długości 402,9m. Wykonanie oznakowania poziomego -444,64m2 oraz montaż oznakowania PEO-2 ’’kocie oczka’’- 30 szt. Montaż 4 szt. znaków aktywnych D – 6 na wysięgnikach . Wykonanie umocnienia skarp i rowów płytami ażurowymi -484,8m2 wraz z wykonaniem ścieków ulicznych z betonowej kostki brukowej -1600,90m. Ustawianie murów oporowych -51,36m.

Odcinek 3 - przebudowa jezdni asfaltowej szerokości5,5m na długości 0,270km. Wykonanie 5 utwardzonych zjazdów ,peron autobusowy i 130m chodników. Wykonanie 2 przejść dla pieszych oraz poboczy utwardzonych o szerokości 1,25m i długości 237m. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Wykonanie odwodnienia liniowego .

Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr