Czarny szlak PM-1605s Karwickie Źródliska.

Rok powstania 2009

Czarny szlak Karwickie Źródliska ma swój początek w miejscowości Unieszynko przy przystanku PKS. Tutaj spotyka się ze szlakiem zielonym od którego, odchodzi w lewo po przejściu 30 m. Idziemy wśród zabudowań ok.. 300m do końca wsi gdzie zaczyna się las my skręcamy leśną ścieżką w lewo i po przejściu 150 m dochodzimy do mostku na rzeczce Unieszynce. Za mostkiem skręcamy w prawo ścieżką, która przechodzi w drogę leśną ta drogą idziemy prosto ok.. 2 km do Stanicy Ochotniczej Służby Ratowniczej.

W stanicy po wcześniejszym uzgodnieniu możemy przenocować i zorganizować ognisko.

Stanicę mijamy po lewej stronie i wędrujemy dalej drogą leśną 600 m. w tym miejscu wychodzimy z lasu na drogę polną. W okresie wiosenno -letnim możemy spotkać na tych malowniczo pofałdowanych polach żurawie i posłuchać ich wspaniałych koncertów. Mijamy pola i po przejściu 800m dochodzimy do Ścieżki Przyrodniczo – Dydaktycznej Karwickie Źródliska. Jest to rezerwat przyrody.Nasz szlak skręca w lewo przeciwnie jak do rezerwatu, przechodzi koło zabudowań gospodarskich i tam skręca w prawo i wędruje drogą polną 2 km. Po dojściu do skraju lasu skręcamy w prawo i tak idziemy ok.. 300 m do skrzyżowania  na którym skręcamy w prawo w drogę leśną i tu po przejściu niespełna 200m odkrywamy pięknie położone dwa jeziorka leśne. 250 m za jeziorkami skręcamy w prawo a po przejściu kolejnych 100m w lewo i tu wychodzimy na drogę polną. Przed wejściem ponownie do lasu po drodze mijamy zabudowania gospodarskie po prawej stronie. Teraz nasz szlak prowadzi nas leśnym wąwozem do j. Brody ok. 2,5 km. Tu jest koniec naszego szlaku i jesteśmy znowu przy węźle szlaków ze szlakiem zielonym.

 

Rezerwat Przyrody „Karwickie Źródliska”

Niezwykle atrakcyjny i cenny przyrodniczo fragment lasów w pobliżu wsi Karwica. Zapraszamy do odwiedzin naturalnych źródlisk rzeki Unieszynki.

"Karwickie Źródliska" to rezerwat, który został utworzony rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego w dniu 9. lipca 2007 roku. To fragment naturalnych źródlisk oraz rzadkich gatunków flory i fauny w pobliżu wsi Karwica.

Ten niezwykle malowniczy teren położony na południowej krawędzi lasów leśnictwa Święte stanowi doskonałe miejsce do odbycia pieszych wędrówek, lekcji przyrody jak również miejsce wypoczynku. Centralnym miejscem rezerwatu jest fragment torfowisk z licznymi ciekami wodnym, porośniętymi olchą. Woda wydobywa się ze stoków porośniętych ponad stuletnim drzewostanem bukowym, otaczających całość rezerwatu spływa i zasila rzeczkę. Poza dwoma głównymi gatunkami drzew występuje tu niezliczona ilość gatunków runa, warstwy krzewów i drzew.

Różnica wzniesień między północną i południową granicą rezerwatu to kilkadziesiąt metrów wysokości bezwzględnej. Szum "rodzącej" się rzeczki w dole uroczyska oraz wspaniała panorama na pobliską okolicę stwarzają niezapomniane wrażenia dla każdego odwiedzającego to miejsce.

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza biegnąca wokół rezerwatu jest niewątpliwą atrakcją, która pozwolą lepiej poznać otaczającą przyrodę, a dla wielu będzie stanowi doskonałą lekcję przyrody na "żywym organizmie".

http://maps.google.pl/maps/ms?msid=208012352585609547321.0004b7344a3b6f698b14c&msa