• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Wicestarosta

Wicestarosta Lęborski
Elżbieta GODDERIS

parter, pok. nr 16
tel. 59 8632 825

e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

Uchwała nr XI/68/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty
oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu Lęborskiego

Na podstawie Zarządzenia nr 13/2015 Starosty Lęborskiego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie przekazania Wicestaroście Lęborskiemu bezpośredniego nadzoru nad samodzielnymi komórkami organizacyjnymi w Starostwie Powiatowym w Lęborku, , prowadzi sprawy, wydaje decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w sprawach z zakresu działania niżej wymienionych, bezpośrednio nadzorowanych samodzielnych komórek organizacyjnych:

 1. Wydziału Komunikacji
 2. Wydziału Ochrony Środowiska,
 3. Referatu Programów Pomocowych
 4. Powiatowego Rzecznika Konsumentów

W ramach posiadanego upoważnienia Wicestarosta, podczas nieobecności Starosty prowadzi sprawy , wydaje decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia z zakresu spraw prowadzonych przez samodzielne komórki organizacyjne nadzorowane bezpośrednio przez Starostę z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Starosty wynikających z pkt  3, 4, 5, 6, 10 § 6 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku

Ponadto koordynuje wykonywanie zadań związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz polityką senioralną.

Tweety użytkownika @PowiatLeborski