Komisje Rady Powiatu Lęborskiego

 

Komisja Rewizyjna:

1) Maciej Barański         - Przewodniczący

2) Marian Borek             - Sekretarz

3) Marek Kuriata            - Wiceprzewodniczący

4) Hubert Namyślak

5) Piotr Pobłocki

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 

1) Maciej Barański

2) Marian Borek             - Przewodniczący

3) Witold Krużycki

4) Hubert Namyślak      - Wiceprzewodniczący

5) Krzysztof Pruszak      

 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej:

 

1) Zdzisław Chojnacki

2) Edmund Głombiewski

3) Elżbieta Godderis

4) Adam Nowak              - Wiceprzewodniczący

5) Tadeusz Rabka

6) Ryszard Wenta           - Przewodniczący

 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej:

 

1) Patryk Bianga

2) Witold Krużycki          - Przewodniczący

3) Jacek Perłak              - Wiceprzewodniczący

4) Jarosław Pruski

5) Ryszard Wenta

6) Alicja Zajączkowska

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:

 

1) Jacek Perłak              - Przewodniczący

2) Alicja Zajączkowska    - Wiceprzewodniczący

3) Edmund Głombiewski

4) Mirosław Tandek

 

 

Komisja Bezpieczeństwa, Transportu i Ochrony Środowiska:

 

1) Patryk Bianga

2) Elżbieta Godderis

3) Marek Kuriata            - Przewodniczący

4) Adam Nowak

5) Mirosław Tandek        - Wiceprzewodniczący

6) Waldemar Walkusz