Komisje Rady Powiatu Lęborskiego

KOMISJE RADY POWIATU LĘBORSKIEGO

KADENCJA 2024-2029

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Karina Brozdowska- Przewodnicząca
 2. Piotr Kazimierz Pobłocki- Wiceprzewodniczący
 3. Piotr Przemysław Pobłocki
 4. Krzysztof Wetta- Sekretarz
 5. Alicja Zajączkowska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Adam Dominiecki
 2. Hanna Kurs- Wiceprzewodnicząca
 3. Piotr Mądrzak
 4. Piotr Musianowicz
 5. Krzysztof Pruszak
 6. Krzysztof Wetta- Przewodniczący

 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej:

 1. Marcin Brodalski
 2. Arkadiusz Kąkol
 3. Edyta Krefta                       - Przewodnicząca
 4. Hanna Kurs
 5. Tomasz Litwin
 6. Teresa Ossowska-Szara
 7.  Ryszard Wenta                    - Wiceprzewodniczący

 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej:

 1. Tomasz Litwin- Przewodniczący
 2. Piotr Musianowicz
 3. Jacek Perłak- Wiceprzewodniczący
 4. Mirosław Tandek
 5. Ryszard Wenta

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:

 1. Karina Brozdowska- Wiceprzewodnicząca
 2. Edyta Krefta
 3. Teresa Ossowska-Szara
 4. Jacek Perłak- Przewodniczący
 5. Piotr Kazimierz Pobłocki
 6. .Krzysztof Pruszak
 7. .Alicja Zajączkowska

 

Komisja Bezpieczeństwa, Transportu i Ochrony Środowiska:

 1. Marcin Brodalski
 2. Adam Dominiecki- Przewodniczący
 3. Arkadiusz Kąkol
 4. Tomasz Laskowicz
 5. Piotr Mądrzak- Wiceprzewodniczący
 6. Piotr Przemysław Pobłocki
 7. Mirosław Tandek