• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Komisje Rady Powiatu Lęborskiego

Komisja Rewizyjna:

1) Maciej Barański         - Przewodniczący

2) Marian Borek             - Sekretarz

3) Marek Kuriata            - Wiceprzewodniczący

4) Hubert Namyślak

5) Piotr Pobłocki

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 

1) Maciej Barański

2) Marian Borek             - Przewodniczący

3) Witold Krużycki

4) Hubert Namyślak

5) Krzysztof Pruszak      

 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej:

 

1) Zdzisław Chojnacki

2) Edmund Głombiewski

3) Elżbieta Godderis

4) Adam Nowak              - Wiceprzewodniczący

5) Tadeusz Rabka

6) Ryszard Wenta           - Przewodniczący

 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej:

 

1) Patryk Bianga

2) Witold Krużycki          - Przewodniczący

3) Jacek Perłak              - Wiceprzewodniczący

4) Jarosław Pruski

5) Mirosław Tandek

6) Ryszard Wenta

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:

 

1) Jacek Perłak              - Przewodniczący

2) Jarosław Pruski

 3) Krzysztof Pruszak

4) Tadeusz Rabka         

5) Waldemar Walkusz

6) Alicja Zajączkowska

7) Piotr Pobłocki

 

Komisja Bezpieczeństwa, Transportu i Ochrony Środowiska:

 

1) Patryk Bianga

2) Edmund Głombiewski

3) Elżbieta Godderis

4) Marek Kuriata            - Przewodniczący

5) Adam Nowak

6) Mirosław Tandek        - Wiceprzewodniczący

7) Waldemar Walkusz