Komisje Rady Powiatu Lęborskiego

Komisja Rewizyjna:

1) Maciej Barański       - Wiceprzewodniczący

2) Marek Kuriata          - Przewodniczący

3) Hubert Namyślak     - Sekretarz

4) Piotr Pobłocki

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1) Marek Kuriata

2) Hanna Kurs             - Przewodnicząca

3) Hubert Namyślak     - Wiceprzewodniczący

4) Krzysztof Pruszak   

 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Integracji Europejskiej:

1) Edmund Głombiewski

2) Elżbieta Godderis

3) Adam Nowak            - Wiceprzewodniczący

 4) Tadeusz Rabka

5) Ryszard Wenta         - Przewodniczący

6) Hanna Kurs

 

Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej:

1) Patryk Bianga

2) Witold Krużycki        - Przewodniczący

3) Jacek Perłak            - Wiceprzewodniczący

4) Jarosław Pruski

5) Ryszard Wenta

6) Alicja Zajączkowska

 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:

1) Maciej Barański          - Przewodniczący

2) Edmund Głombiewski

3) Jacek Perłak              - Wiceprzewodniczący

4) Mirosław Tandek

5) Alicja Zajączkowska

 

Komisja Bezpieczeństwa, Transportu i Ochrony Środowiska:

1) Patryk Bianga

2) Marian Borek            - Przewodniczący

3) Elżbieta Godderis

4) Witold Krużycki

5) Adam Nowak

6) Mirosław Tandek     - Wiceprzewodniczący

7) Waldemar Walkusz