Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: Wektory życia

Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Powiat Lęborski otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej w ramach realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki (Departament Wychowania i Edukacji Włączającej) z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w części dotyczącej zadania 5.5 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” - „Wektory życia” w wysokości 22.800 zł. Całkowita wartość zadania  to 22.800 zł

Powiat Lęborski w dniu 10.11.2023 r. zawarł porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” – „Wektory życia”. Środki finansowe w ramach dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie szkoleń nauczycieli, w tym szczególnie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pedagogów, biologów, nauczycieli wychowawców w celu przekazania przez nich zdobytej wiedzy i umiejętności podczas realizacji zajęć z uczniami. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów ze szkół ponadpodstawowych.

Powiat Lęborski otrzymał dotację na zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli z:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku

- Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku

- Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku

- Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku

 

 

Przedsięwzięcie Ministra
Przedsięwzięcie Ministra
Przedsięwzięcie Ministra