Z dniem 16.07.2021 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył Pana Mikołaja Bazylego Ochmana do pełnienia funkcji Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska do czasu objęcia...
23 lipca 2021
Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania...
22 lipca 2021
„Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych”.
22 lipca 2021
XX-letnią działalnością może pochwalić się  Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła, które w dniu wczorajszym obchodziło swój jubileusz.
22 lipca 2021
1 sierpnia 2021r. w Siemirowicach będzie możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 jednorazową dawką szczepionki Janssen firmy Johnson & Johnson. Akcja szczepień odbędzie...
21 lipca 2021