Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska wraz wicestarostą Edmundem Głombiewskim, w obecności wykonawcy, inspektora nadzoru i dyrekcji DPS-1 dokonali odbioru wyremontowanego dachu...
27 października 2021
73 miliony zł – to środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, które trafią w ramach rozstrzygnięcia pierwszego naboru wniosków do powiatu lęborskiego. Każda gmina oraz...
26 października 2021
Przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów pod tablicą „W hołdzie represjonowanym politycznie żołnierzom-górnikom,...
26 października 2021
W piątek, 22 października br. w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku poznaliśmy laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego "Jan Paweł II - Nie lękajcie się".
25 października 2021
Trwa realizacja programu priorytetowego Agroenergia. Program skierowany jest do właścicieli i dzierżawców gospodarstw rolnych o powierzchni od 1 do 300 hektarów. Mogą oni...
25 października 2021