Powiat zyskał środki z Polskiego Ładu

Utworzono: 12-10-2023

Prawie 10 mln zł Powiat Lęborski otrzymał w ramach 8. Edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Ogłoszenie wyniku naboru wniosków w ramach tej edycji odbyło się w minioną sobotę, 7 października.

Ogółem samorządowe planowane inwestycje wszystkich jednostek samorządowych powiatu lęborskiego otrzymały wsparcie w wysokości 72 mln. zł. Powiat Lęborski otrzymał 9.957.500 zł. Kwota ta umożliwi realizację następujących przedsięwzięć: 
- renowacja zabytkowego budynku starostwa powiatowego oraz modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w Nowej Wsi Lęborskiej,
- zakup wyposażenia medycznego i biurowego dla lęborskiego szpitala na oddziały: Położniczo-Ginekologiczny, Neonatologiczny, Pediatryczny i dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
Środki otrzymał również Lęborski Związek Powiatowo-Gminny. 11 mln 955 tys. zł wesprze budowę alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku i posłuży zakupom sprzętu medycznego dla lęborskiego SPS ZOZ. – Cieszy mnie wsparcie jakie otrzymał Powiat, ale również to, że środki otrzymał Związek Powiatowo-Gminny, udowadniając w ten sposób swoją skuteczność w ubieganiu się o środki zewnętrzne na realizację kluczowych inwestycji – podsumowuje wicestarosta, a jednocześnie Przewodniczący Zarządu Lęborskiego Związku Powiatowo-Gminnego Edmund Głombiewski.