Statut

Statut Powiatu Lęborskiego

UCHWAŁA NR XII/89/2019 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Lęborskiego