Statut

Statut Powiatu Lęborskiego

UCHWAŁA NR XLIV/305/2022 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lęborskiego