Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL

Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL.

Łączna wartość inwestycji: 17.392.200 zł

Kwota dofinansowania: 14.875.000 zł