Zarząd Powiatu

 

VI kadencja 2018-2023

 

Alicja Zajączkowska - Starosta
 Edmund Głombiewski - Wicestarosta
 Adam Nowak - Członek Zarządu
 Jacek Perłak - Członek Zarządu
 Ryszard Wenta - Członek Zarządu