Zarząd Powiatu

VII kadencja 2024-2029

Tomasz Litwin - Starosta
Adrian Wenta - Wicestarosta
Arkadiusz Kąkol - Członek Zarządu
Edyta Krefta - Członek Zarządu
Jacek Perłak - Członek Zarządu