Skocz do głównej treści strony

Komunikat dotyczący funkcjonowania aptek w Powiecie Lęborskim w 2021 r.

Szanowni Państwo!

Na terenie Powiatu Lęborskiego od dnia 01.01.2021 r. obowiązuje uchwała nr XXIV/179/2020 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17.12.2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego.

Na mocy art. 94 ust. 1 i 2 Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 944 ze zm.) Rada Powiatu Lęborskiego w ww. uchwale określiła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Lęborskiego, w tym w celu zapewnienia dostępności świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, zobowiązała apteki
z terenu miasta Lęborka do pełnienia dyżurów w siedzibie apteki.

Harmonogram dyżurów aptek funkcjonujących na terenie miasta Lęborka  w 2021 roku stanowi załącznik do ww. uchwały oraz dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego pod adresem: www.powiat-lebork.com/powiat-leborski/apteki/.

Uchwała, o której mowa, jest obowiązującym, prawomocnym aktem prawa miejscowego, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 29.12.2020 r. (2020, poz. 5700) do bezwzględnego stosowania.

Nie przestrzeganie obowiązku stosowania uchwały nr XXIV/179/2020 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17.12.2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego stanowi rażące naruszenie przepisów prawa, które wynikają z powyższego aktu.

Nadzór nad aptekami prowadzi Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku,
przy ul. Na stoku 50, 80 – 874 Gdańsk.

Telefon kontaktowy w godzinach pracy Inspektoratu: 58 300 00 92 lub 58 300 00 93,
adres e – mail: sekretariat@wiif.gdansk.pl.

Apteki ogólnodostępne funkcjonujące 24 h/dobę znajdujące się najbliżej Lęborka.

1.            Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Plac Wejhera 3, 84 – 200 Wejherowo

2.            Dom Leków Ratuszowa, ul. Juliana Tuwima 4, 76 – 200 Słupsk

3.            Apteka Centrum Zdrowia, ul. Ks. dr. B. Sychty 3, 77 – 100 Bytów

Zasady funkcjonowania aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie Powiatu Lęborskiego w celu zapewnienia dostępności świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy

Apteki ogólnodostępne funkcjonujące na terenie miasta Lęborka w celu zapewnienia dostępności świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy zobowiązane są do pełnienia dyżurów w siedzibie apteki, w sposób następujący:

- w dni powszednie (poniedziałek – piątek) oraz w soboty w godzinach od 20:00 – do 8:00 dnia następnego,
- w niedziele w godzinach od 20:00 – do 8:00 dnia następnego,
- w święta i inne dni wolne od pracy w godzinach od 8:00 – do 8:00 dnia następnego,
- oraz w dniach: w sobotę poprzedzającą Święta Wielkanocne, 24 grudnia, 31 grudnia, w godzinach od 15:00 – do 8:00 dnia następnego.

 1. Zmiany dyżurów i funkcjonowania aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Lęborka 
 2. Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Lęborka 
 3. Wykaz aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie Powiatu Lęborskiego 

Zmiany dyżurów i funkcjonowania aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Lęborka

Apteki "Gemini" znajdującej się przy ulicy Aleja Wolności 30

Uprzejmie informuję, iż w dniu 18.08.2021 roku kierownik Apteki "Gemini" znajdującej się przy ulicy Aleja Wolności 30, 84 - 300 Lębork, Pani Zuzanna Stalmirska poinformowała, iż w dniu 07.09.2021 roku dyżur będzie pełniła apteka "Gemini" znajdująca się przy ulicy Wolności 30, 84 – 300 Lębork, natomiast 12.09.2021 roku dyżur będzie pełniła apteka "Gemini" znajdująca się przy ulicy Staromiejskiej 17, 84 – 300 Lębork.

Apteka "Dr. Max" ul. 1 go Maja 1 a w Lęborku

Uprzejmie informuję, iż w dniu 10.08.2021 r. Pani Danuta Łaczyk Pełnomocnik Zarządu BRL Center - Polska Sp. zo.o we Wrocławiu poinformowała, że od dnia 14.08.2021 roku apteka "Dr. Max" ul. 1 go Maja 1 a, 84 - 300 Lębork, do odwołania zmieni godziny otwarcia.
Apteka będzie funkcjonować w następujących godzinach:
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 20:00
Sobota - 8:00 - 15:00
Niedziela - nieczynne

Apteka "Cef@rm 36,6" Armii Krajowej w Lęborku

Uprzejmie informuję, iż w dniu 21.07.2021 roku kierownik Apteki "Cef@rm 36,6" znajdującej się przy ulicy Armii Krajowej 32/1, 84 - 300 Lębork, Pan Andrzej Puźniakowski poinformował, iż apteka "Cef@rm 36,6" w dniach od 26.07.2021 r. do dnia 30.07.2021 roku będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do godziny 16:00. Proszę o umieszczenie informacji w miejscu widocznym dla klientów apteki. Serdecznie dziękuję.

Apteka Gemini, przy Al. Wolności 30 w Lęborku

Informuję, że Apteka Gemini, przy Al. Wolności 30 od 1.07.2021 jest otwarta w dni powszednie w godzinach 7:00-21:00.

Apteka "Gemini" Aleja Wolności 30 w Lęborku

Uprzejmie informuję, iż w dniu 05.07.2021 roku kierownik Apteki "Gemini" znajdującej się przy ulicy Aleja Wolności 30, 84 - 300 Lębork, Pani Zuzanna Stalmirska poinformowała, iż apteka "Gemini" od dnia 01.07.2021 r. będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do godziny 20:00. Godziny otwarcia apteki w sobotę, niedzielę i święta pozostają bez zmian.

Apteka "Gemini" ul. Staromiejska 17 w Lęborku

Uprzejmie informuję, iż w dniu 16.06.2021 roku kierownik Apteki "Gemini" znajdującej się przy ulicy Aleja Wolności 30, 84 - 300 Lębork, Pani Zuzanna Stalmirska poinformowała, iż dyżur nocny dnia 05.07.2021 roku za aptekę "Gemini" ul. Staromiejska 17 będzie pełnić apteka "Gemini" ul. Al. Wolności 30.

Jednocześnie poinformowała, iż  w dniu 26.07.2021 r. dyżur nocny za aptekę "Gemini" ul. Al. Wolności 30 będzie pełniła apteka "Gemini" ul. Staromiejska 17.

Apteki "Gemini" Aleja Wolności 30 w Lęborku

Uprzejmie informuję, iż w dniu 25.05.2021 roku kierownik Apteki "Gemini" znajdującej się przy ulicy Aleja Wolności 30, 84 - 300 Lębork, Pani Zuzanna Stalmirska poinformowała, iż apteka "Gemini" od dnia 01.06.2021 r. będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do godziny 21:00. Godziny otwarcia apteki w sobotę, niedzielę i święta pozostają bez zmian.

Apteki "Gemini" przy ulicy Staromiejskiej 17 w Lęborku

Uprzejmie informuję, iż w dniu 21.05.2021 roku kierownik Apteki "Gemini" znajdującej się przy ulicy Staromiejskiej 17, 84 - 300 Lębork Pani Jolanta Gębal poinformowała, iż apteka "Gemini" od dnia 01.06.2021 r.

będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do godziny 21:00. Godziny otwarcia apteki w sobotę, niedzielę i święta pozostają bez zmian.

"Dbam o Zdrowie" ul. Wolności 40 w Lęborku,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 03.04.2021 r. apteka ogólnodostępna "Dbam o Zdrowie" znajdująca się przy ulicy Wolności 40 w Lęborku,  będzie czynna od godziny 8:00 do godziny 17:00.

Apteka Dr. Max przy ulicy Bohaterów Monte Casino 16 a w Lęborku

Uprzejmie informuję, iż w dniu 09.02.2021 kierownik apteki ogólnodostępnej Dr. Max znajdującej się przy ulicy Bohaterów Monte Casino 16 a w Lęborku poinformowała, iż apteka do odwołania będzie czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do godziny 18:00 w sobotę od godziny 8:00 do godziny 15:00.

Wykaz aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie Powiatu Lęborskiego

Godziny pracy w dni powszednie aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Lęborka ustala się w sposób następujący:

1) Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Wolności 40, 84 – 300 Lębork

 • od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do godziny 21:30
 • w soboty od godziny 8:00 do godziny 21:00
 • w niedzielę od godziny 8:00 do godziny 20:00

2) Apteka „Cef@rm 366”, ul. Armii Krajowej 32/1, 84 – 300 Lębork

 • od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00
 • w soboty od godziny 8:00 do godziny 15:00

3) Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Toruńska 6, 84 – 300 Lębork

 • od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 21:00
 • w soboty od godziny 7:00 do godziny 22:00
 • w niedziele handlowe od godziny 8:00 do godziny 21:00

4) Apteka „Gemini”, ul. Wolności 30, 84 – 300 Lębork

 • od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00
 • w soboty od godziny 9:00 do godziny 15:00

5) Apteka „Gemini”, ul. Staromiejska 17, 84 – 300 Lębork

 • od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00
 • w soboty od godziny 8:00 do godziny 14:00
 • w niedzielę od godziny 8:00 do godziny 14:00

6) Apteka  „Dr. Max", ul. Bohaterów Monte Casino 16 A, 84 – 300 Lębork

 • od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 – do godziny 20:00
 • w soboty od godziny 8:00 do godziny 15:00

7) Apteka „Miraculum”, ul. Grunwaldzka 18, 84 – 300 Lębork

 • od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00
 • w soboty od godziny 8:00 do godziny 15:00

8) Apteka „ Dr. Max", ul. 1 Maja 1A, 84 – 300 Lębork

 • od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00
 • w soboty od godziny 8:00 do godziny 18:00

Godziny pracy w dni powszednie aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Lęborskiego, poza obszarem miasta Lęborka, ustala się w sposób następujący:

1) Apteka „Pod Agawą”, ul. Radosna 7 c/1, 84 – 352 Wicko

 • od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 17:00
 • w soboty od godziny 10:00 do godziny 14:00

2) DOZ Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Osiedle na Wzgórzu 35, 84 – 312 Cewice

 • od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 16:00

3) Twoja Apteka, ul. Wincentego Witosa 42, 84 – 312 Cewice

 • od poniedziałku do piątku od godziny 8:30 do godziny 18:00
 • w soboty od godziny 8:00 do godziny 14:00

4) DOZ Apteka „Dbam o Zdrowie Nowowiejska”, ul. Grunwaldzka 24, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska

 • od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 18:00

5) Apteka „Łebska”, ul. 10 Marca 2, 84 – 360 Łeba

a) w okresie od 1 września do 31 czerwca każdego roku:

 • od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00
 • w soboty od godziny 9:00 do godziny 15:00
 • w niedziele od godziny 10:00 do godziny 13:00

b) w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku:

 • od poniedziałku do niedzieli od godziny 8:00 do godziny 22:00
 • w sezonie letnim apteka czynna co drugi dzień do godziny 24:00

6) Apteka „Słowińska”, ul. Kościuszki 70 A, 84 – 360 Łeba

a) w okresie od 1 września do 14 czerwca każdego roku:

 • od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 18:00
 • w soboty od godziny 9:00 do godziny 15:00

b) w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia każdego roku:

 • od poniedziałku do niedzieli od godziny 8:00 do godziny 20:00
 • w sezonie letnim apteka czynna co drugi dzień do godziny 24:00

7) Punkt Apteczny, ul. Łebska 54, Nowęcin, 84 – 360 Łeba

a) w okresie od 1 września do 30 czerwca każdego roku:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do godziny 17:00
 • w soboty od godziny 15:00 do godziny 20:00

b) w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku:

 • od poniedziałku do niedzieli od godziny 9:00 do godziny 21:00

Przejdź do góry strony