Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

Powiat Lęborski otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej w ramach realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” w wysokości 44.141 zł. Powiat zapewnił wkład własny w wysokości 28.488 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 72.629 zł

Celem programu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w uatrakcyjnieniu procesu edukacyjnego.  Środki finansowe w ramach dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych
z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Powiat Lęborski otrzymał, zgodnie ze złożonymi wnioskami, dotację na zorganizowanie wycieczek dla nw. szkół:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku - wycieczka jednodniowa;

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku - wycieczka trzydniowa;

- Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku - wycieczka trzydniowa;

-Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku - Technikum nr 2  - wycieczka jednodniowa;

-Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku - Branżowa Szkoła I Stopnia- wycieczka jednodniowa.

 

Przedsięwzięcie Ministra