Herb i flaga

Herb i flaga "na tarczy trójdzielnej (w kształcie odwróconej litery T) w polu 1 srebrnym gryf czerwony w lewo, w polu 2 złotym gryf czarny w prawo, w polu 3 błękitnym lew złoty trzymający basztę srebrną". Herb powiatu lęborskiego odwołuje się do tradycji i historii tych ziem.

Herb

Herb Powiatu Lęborskiego

"na tarczy trójdzielnej (w kształcie odwróconej litery T) w polu 1 srebrnym gryf czerwony w lewo, w polu 2 złotym gryf czarny w prawo, w polu 3 błękitnym lew złoty trzymający basztę srebrną". Herb powiatu lęborskiego odwołuje się do tradycji i historii tych ziem. Gryf czerwony w polu 1 nawiązuje bezpośrednio do historycznego herbu całego Pomorza wywodzącego się z godła książąt pomorskich (poświadczonego już na początku XIII w.). Występuje także na pieczęciach królów polskich m.in. Aleksandra Jagiellończyka z 1501 r. Gryf czarny w polu 2 jest godłem Kaszubów, które powstało na początku XX w. Dla odróżnienia od właściwego godła Pomorza gryf miał zmienioną barwę na czarną (często bywał też ozdobiony koroną). W tej postaci pojawia się w 1908 r. w winiecie czasopisma Gryf (organ ruchu młodokaszubskiego) wydawanego przez A. Majkowskiego. Takie połączenie obu figur symbolizuje pograniczny charakter ziemi lęborskiej, która była na przestrzeni wieków nie tylko obiektem przetargów politycznych, ale i obszarem rywalizacji kultury polskiej i niemieckiej. Żywioł niemiecki reprezentowany jest tutaj przez czerwonego gryfa zgermanizowanych i sprotestantyzowanych książąt pomorskich, żywioł polski jest ucieleśniony w czarnym gryfie kaszubskim. W polu 3 błękitnym lew złoty trzymający basztę nawiązuje do godła stolicy powiatu. Herb Lęborka przedstawiający lwa - strażnika (bądź opiekuna zamku) znany jest już od XIV w. i występował na pieczęciach miejskich z niewielkimi zmianami (lew siedzący bądź wsparty o basztę, także ukoronowany) Barwa błękitna dominuje w herbach szlachty lęborskiej, symbolizuje także wielowiekowe związki z Bytowem oraz położenie powiatu nad wodą (morzem i rzeką Łebą).

Flaga
 
 
"na płacie prostokątnym składającym się z dwóch pasów poziomych o jednakowej szerokości - błękitnego i żółtego, herb powiatu umieszczony centralnie".
 
do pobrania herb i flaga oraz logo powiatu.