Nadleśnictwo Lębork

 

POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE NADLEŚNICTWA LĘBORK

L.p.

Nr w

rejestrze

WKP

 

 

Nazwa

pomnika

przyrody

 

 

Wymiary

pomnika

przyrody 

 

Obwód w cm

Aktualna lokalizacja pomnika

przyrody 

(obręb, leśnictwo, oddział

i pododdział)

 

Gmina i

Powiat

 

POWIAT

LĘBORSKI

1

444

Grupa drzew

3 Db sz

 

307

305

363

l-ctwo Darżewo

oddz. 130a

Gm. Nowa Wieś L. 

2

445

 

Db sz

 

410

 

l-ctwo Darżewo

oddz. 129n

Gm. Nowa Wieś L.

 

3

446

 

Db sz

570

 

l-ctwo Darżewo

oddz. 129t

Gm. Nowa Wieś L.

 

4

423

 

Db sz

450

 

l-ctwo Janowice

oddz. 356a

Gm. Nowa Wieś Lęb.

 

5

424

 

Bk

 

400

 

l-ctwo Janowice

oddz. 368i

Gm. Nowa Wieś Lęb.

 

6

425

 

Db sz

 

425

 

l-ctwo Janowice

oddz. 371a

Gm. Nowa Wieś Lęb.

 

7

650

 

Lipa

drobnolistna

455

 

l-ctwo Łebień

oddz. 281a

Gm. Nowa Wieś Lęb.

 

8

115

Grupa 3 drzew

Db sz

 

510

320

400

L-ctwo Stęknica

oddz. 120h

 

Gm. Wicko

 

 

9

115

Db sz

 

290

 

L-ctwo Stęknica

oddz. 120f

Gm. Wicko

 

10

116

Grupa 3 drzew

Db sz

 

410

315

300

L-ctwo Stęknica

oddz. 120h

 

Gm. Wicko

 

 

11

117

jeden pień

 odłupany   So zw.

360

 

L-ctwo Stęknica

oddz. 164d

Gm. Wicko

 

12

118

Grupa 2 drzew

Db sz

470

375

L-ctwo Stęknica

oddz. 165a

Gm. Wicko

 

13

663

 

Db sz

 

445

 

L-ctwo Stęknica

oddz. 121b

Gm. Wicko

 

14

664

 

So zw.

 

310

 

L-ctwo Stęknica

oddz. 121c

Gm. Wicko

 

15

665

 

Grupa 2 drzew

Md eur.

300

265

L-ctwo Stęknica

oddz. 164d

Gm. Wicko

 

16

666

Grupa 2 drzew

Db sz

380

280

L-ctwo Stęknica

oddz. 120h

Gm. Wicko

 

17

667

Db sz

 

510

 

L-ctwo Stęknica

oddz. 55h (złamany w czasie wichury w 2014)

Gm. Wicko

18

119

Db sz

 

680

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 73g

Gm. Wicko

19

120

3 szt. Bk

 

 

405

260

resztki pnia

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 74a

 

Gm. Wicko

20

627

Bk o 

czterech

pniach

580

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 229h

(1 pień odłamany w 2011 r.)

Gm. Wicko

21

628

 

 

Bk o 

trzech

pniach

620

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 229h

 

Gm. Wicko

22

629

 

Bk

 

460

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 222a

Gm. Wicko

 

23

630

 

Bk

 

515

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 224g

Gm. Wicko

 

24

631

 

Db sz

 

560

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 219k

Gm. Wicko

 

25

632

 

Bk

 

380

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 205g

Gm. Wicko

 

26

633

 

Grupa 2 drzew

Bk

(przewrócony)520

400

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 227f

Gm. Wicko

 

27

640

 

Db sz

 

470

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 73s

Gm. Wicko

 

28

641

 

Db sz

"Arkadiusz"

650

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 66n

Gm. Wicko

 

29

642

 

Db sz

 

650

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 97d

Gm. Wicko

 

30

643

 

Bk odmiana

purpurowa

345

 

l-ctwo Wrzeście

oddz. 234i

Gm. Wicko

 

31

644

 

Daglezja

zielona

335

 

l-ctwo Wrzeście

oddz. 234i

Gm. Wicko

 

32

645

 

Kasztan

jadalny

350

 

l-ctwo Wrzeście

oddz. 234i

Gm. Wicko

 

33

648

 

Bk o 4 zrośn.

pni

510

 

l-ctwo Wrzeście

oddz. 238c

Gm. Wicko

 

34

651

 

Db sz

 

410

 

l-ctwo Wrzeście

oddz. 251o

Gm. Wicko

 

35

653

 

 

 

 

 

 

Grupa 7 drzew

Db sz

 

 

 

 

 

370

380

435

450

350

360

370

l-ctwo Wrzeście

oddz. 234h

 

 

oddz. 234g

 

 

Gm. Wicko

 

 

 

Gm. Wicko

 

 

36

655

 

Jesion

wyniosły

600

 

l-ctwo Wrzeście

oddz. 238i 

Gm. Wicko

 

37

657

 

Bk

 

370

 

l-ctwo Wrzeście

oddz. 238i

Gm. Wicko

 

38

658

 

Grupa 2 drzew

Bk

370

300

l-ctwo Wrzeście

oddz. 238i

Gm. Wicko

 

39

111

 

Głaz

narzutowy

1630

(wys. 1.5 m)

l-ctwo Nowa Wieś

oddz. 311n

narzutowy

 

 

Nadleśnictwo Lębork
Nadleśnictwo Lębork
Nadleśnictwo Lębork