Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G od granicy Gminy Miasto Lębork do skrzyżowania z DP 1336G (rondo) w m. Dziechno

Zakres robót:

Przebudowa jezdni asfaltowej szerokości 5,5 m wraz z poszerzeniami na łukach na długości 2,192 km. Wykonanie 13 utwardzonych zjazdów i przebudowa 2 skrzyżowań.  Wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o szer. 0,75 m i gruntowych o szerokości 0,75 m na długości 4,307 km. Odmulenie rowów. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Montaż barier stalowych.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr