Powiat przygotowuje strategię elektromobilności

Utworzono: 06-02-2020

Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski podpisał umowę z przedstawicielem Pomorskiej Grupy Konsultingowej Romualdem Meyerem na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności”. Dokument obejmuje swoim zasięgiem wszystkie gminy powiatu lęborskiego.

Dzięki strategii zostaną wskazane potrzeby i możliwości zakupu i eksploatacji pojazdów o napędzie elektrycznym w przestrzeni prywatnej i publicznej oraz sposób zabezpieczenia niezbędnych mocy i infrastruktury technicznej umożliwiającej zasilanie pojazdów w energię elektryczną. Zdefiniuje również zadania do wykonania i źródeł finansowania. Aby strategia odpowiadała dokładnie potrzebom i możliwościom użytkowników, ważna jest opinia mieszkańców powiatu i ich udział we współtworzeniu dokumentu. Dlatego też na stronie internetowej: https://forms.gle/JqoruTAXugspbmfL6 umieszczona została anonimowa ankieta, w której można odnieść się do zagadnień znajdujących się w spektrum szeroko pojmowanej elektromobilności. Realizacja projektu jest możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD 2. Pełny tekst listu publikujemy w załączniku.

Powiat przygotowuje strategię
Powiat przygotowuje strategię
Powiat przygotowuje strategię
Powiat przygotowuje strategię
Powiat przygotowuje strategię
Powiat przygotowuje strategię