Przebudowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1183G w miejscowości Redkowice