• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Lębork


 

Lp Przedmiot ochrony (gatunek) Nazwa Pomnika przyrody Rodzaj pomnika Lokalizacja pomnika Nr działki ewidencyjnej
1 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos „Aleja lipowa” Grupa drzew, 12 szt. Lębork, przy Placu Piastowskim 337 - obręb 3
2 Lipa srebrzysta Tilia tomentosa "Starówka" Drzewo Lębork, ul. Staromiejska 17 278 - obręb 7
3 Buk czerwony Fagus silvatica „Antropurpurea” "Piast" Drzewo Lębork, „Mini Park” przy Al. Wolności 20-22 347 - obręb 3
4 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos "Nad Łebą" Drzewo Lębork, „Mini Park” przy Al. Wolności 20-22, od strony ul. Armii Krajowej 347 - obręb 3
5 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior „Czwórka” Drzewo Lębork, „Mini park” przy al. Wolności 20-22 347 - obręb 3
6 Grab zwyczajny Carpinus betulus „Starszak” Drzewo Lębork, posesja przedszkola nr 6 w Lęborku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego; między ul. Findera, i Al. Wolności 381; - obręb 3
7 Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hipoccastanum "Bliźniaki" Dwa drzewa Lębork, skwer przy Pomniku Niepodległości przy ul. I Armii WP, od strony ul. Sienkiewicza 334 - obręb 7
8 Klon srebrzysty Acer saccharinum "Mewa" Drzewo Lębork, skwer dworcowy, od strony ul. 10 Marca 318/1 - obręb 7
9 Klon srebrzysty Acer saccharinum "Albatros" Drzewo Lębork, skwer dworcowy, od strony ul. Sienkiewicza 318/1 - obręb 7
10 Lipa drobnolistna Tilia cordata „Maja” Drzewo Lębork, Park Michalskiego, środkowa część parku od strony ul. I AWP (za punktem gastronomicznym) 134/4 - obręb 7
11 Dąb szypułkowy Querqus robur „Lech” Drzewo Lębork, Park Michalskiego, od strony ul. Okrzei (przy boisku) 134/4 - obręb 7
12 Dąb szypułkowy Querqus robur „Michał” Drzewo Lębork, Park Michalskiego, w centralnej części parku, na wysokości punktu gastronomicznego 134/4 - obręb 7
13 Dąb szypułkowy Querqus robur „Mieszko” Drzewo Lębork, Park Michalskiego, środkowa część parku od strony ul. I AWP 134/4 - obręb 7
14 Dąb szypułkowy Querqus robur „Mikołaj” Drzewo Lębork, Park Michalskiego, od strony ul. I Armii WP – ul. Okrzei (na wysokości apteki) 134/4 - obręb 7
15 Brzoza brodawkowata Betula pendula „Bliźniaczki” Dwa drzewa Lębork, wygrodzenie ogrodowe przy budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 1 33/13 - obręb 7
16 Wierzba biała Salix alba „Wodniczki” Dwa drzewa Lębork, tereny zielone za ul. Przymurną (w pobliżu piekarni) 68/5 - obręb 8
17 Lipa drobnolistna Tilia cordata „Na skarpie” Drzewo Lębork, nieużytek między ul. Kossaka, a ul. Paderewskiego, u podnóża skarpy 89 - obręb 8
18 Buk zwyczajny Fagus silvatica „Bizon” Drzewo Lębork, Park Chrobrego, o strony ul. Gdańskiej, przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku (ul. Gdańska 25) 148/1 - obręb 8
19 Buk zwyczajny Fagus silvatica, Brzoza brodawkowata Betula pendula „Para” Dwa drzewa Lębork, Park Chrobrego, ul. Przyzamcze 148/1 - obręb 8
20 Buk zwyczajny Fagus silvatica „Buki Chrobrego” Grupa drzew, 6 szt. Lębork, Park Chrobrego, przy skrzyżowaniu alejek spacerowych, blisko SUW w Lęborku, u podnóża Wzgórza Czartoryja 148/1 - obręb 8

 

Gmina Cewice


Lp.

Gatunek Pomnika Przyrody

Wiek

Gmina

Miejscowość

Obręb ewidencyjny

Nr działki ewidencyjnej

Ilość obiektów w Pomniku Przyrody

Bliższa lokalizacja

Stan faktyczny

1

Buk zwyczajny

ok. 220 lat

Cewice

Osowo Lęborskie

Osowo Lęborskie

137/78

1

Osowo Lęborskie, dawny park b.PGR, ok. 100 m na pd.-zach. od dawnego pałacu, przy wyschniętym strumieniu

Istniejący

2

Klon zwyczajny

ok. 170

Cewice

Oskowo

Oskowo

82/6 (Bz)

1

Oskowo, dawny park b.PGR

Istniejący

3

Klon zwyczajny

ok. 170

Cewice

Oskowo

Oskowo

82/6 (Bp)

1

Oskowo, dawny park b.PGR

Istniejący

4

Buk zwyczajny

ok. 200 lat do ok. 240 lat

Cewice

Cewice

Cewice

261/8

    Ok. 25

Cewice, przy szkole

Istniejący

5

Dąb szypułkowy "Świętopełk"

ok. 720 lat

Cewice

Krępkowice

Krępkowice

36-L

1

Krępkowice, oddz. 3b

Istniejący

6

Klon zwyczajny

ok. 200 lat

Cewice

Pieski

Pieski

135

1

Przeryte, podwórze gospodarstwa właściciela

Istniejący

7

Dąb szypułkowy                                                   

ok. 320 lat

Cewice

Okalice

Popowo

177/26

3

Okalice, dawny park b.PGR

Istniejący

8

Dąb szypułkowy

ok. 370 lat

Cewice

Krępkowice

Krępkowice

16-L

1

L.Krępkowice, obr.

Cewice,o.16c, 400 m od dębu "Świętopełk"

Istniejący

9

Grab zwyczajny

ok. 220 lat

Cewice

Osowo Lęborskie

Osowo Lęborskie

137/78

1

Osowo Lęborskie, dawny park podworski, 80 m od dawnego pałacu

Istniejący

10

Buk zwyczajny

ok.

220 lat

Cewice

Osowo Lęborskie

Osowo Lęborskie

137/78

1

Osowo Lęborskie, dawny park podworski, 100 m od dawnego pałacu

Istniejący

11

Klon zwyczajny

ok. 170 lat

Cewice

Osowo Lęborskie

Osowo Lęborskie

137/78

1

Osowo Lęborskie, dawny park podworski

Istniejący

12

Lipa drobnolistna

ok. 270 lat

Cewice

Cewice

Cewice

261/8

5

Cewice, przy szkole podstawowej, obok skrzyżowania

Istniejący

13

Lipa drobnolistna

ok. 220 lat

Cewice

Cewice

Cewice

261/7

5

Cewice, przy szkole podstawowej

Istniejący

14

Dąb szypułkowy

ok.

200 lat

Cewice

Unieszyno

Unieszyno

121

1

Cmentarz poniemiecki pagórek morenowy, przy drodze powiat. nr 1320G (dz. nr 120)

Istniejący

15

Lipa drobnolistna

ok. 220 lat

Cewice

Karwica

Karwica

143/2

1

niedaleko ruin po byłych zabudowaniach

Istniejący

16

Lipa drobnolistna

ok. 200 lat

Cewice

Karwica

Karwica

177

1

Przy drodze prowadzącej do „Karwickich Źródlisk”

Istniejący

17

Głaz narzutowy "Diabelski Kamień"

 ------

Cewice

Maszewo Lęborskie

Maszewo Lęborskie

88

1

 Maszewo Lęborskie

Istniejący

 

Gmina Nowa Wieś Lęborska


Nr w rejestrze WKP Miejsce lokalizacji pomnika przyrody Nazwa pomnika przyrody Wymiary pomnika przyrody w dniu kontroli Aktualny właściciel bądź zarządca Stan zachowania, ewentualne zagrożenia oraz proponowane zabiegi
Obwód Wysokość (średnica korony)
109 Tawęcino, na prywatnej działce z budynkiem mieszkalnym - Tawęcino 36; w odległości 40 cm od linii ogrodzenia z siatki metalowej ażurowej Lipa drobnolistna Tilia cordata Mili. 540 cm 24mx18m Gmina Nowa Wieś Lęborska Stan zachowania dobry, - zdjęcie posuszu z uwagi na widoczne  zmiany chorobowe drewna,
- usunięcie samosiewów drzew, krzewów i bylin sezonowych rosnących wokół pnia
111 Nowa Wieś Lęborska, oddz. 79 d, adm. LP, Nadleśnictwo Lębork, w wąwozie leśnym przy drodze do Łowcza Głaz narzutowy 16,40 m 2,10 m Nadleśnictwo Lebork  
112 Janowice, drzewo rośnie z prawej, wschodniej stronie wjazdu na teren dziedzińca, w pobliżu prawego skrzydła dworu i budynku dawnej stajni Dąb szypułkowy Ouercus robur L. wiek ok..340 lat 513 cm 28m/24m Własność prywatna  Stan zachowania dobry. Konieczne usunięcie posuszu
113 Janowice, rosnące w obrębie budynku kościoła filialnego parafii rzymsko- katolickiej w Garczegorzu Grupa drzew - 2 dęby szypułkowe  1. 393cm 2.568cm ok. 30m Parafia rzymskokatolicka w Garczegorzu Stan zachowania dobry.zdjęcie posuszu drobnego i grubego z całej korony, podlewanie w okresie suszy i upałów
Ouercus robur 
316 Redkowice, przy szosie Lębork -Głowczyce przy posesji nr 32 w Redkowicach, dz. nr 169 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mi11.  464cm 27 m Administrator Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku Stan zachowania dobry
 
317 Redkowice, przy posesji nr 31 przy szosie Lębork -Główczyce, Lipa drobnolistna Tilia cordata Mili. 383cm ok. 20 m Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku Stan zachowania dobryoczyszczenie ubytku,
- doprowadzenie do przewietrzenia ubytku,
- zasłonięcie powierzchni otworu gęstą siatką ogrodniczą w celu uniknięcia gromadzenia się w ubytku rozkładającej się substancji organicznej.
Wskazane odsunięcie ogrodzenia od pnia drzewa w celu uniknięcia dalszego jego wrastania w pień.
3 18 Redkowice, przy szosie z Lęborka do Główczyc przy posesji nr 4, gm.  Lipa drobnolistna Tilia cordata Mili. 468cm 20 m Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku Stan zachowania dobry
319 Redkowice, przy szosie z Lęborka do Główczyc przy posesji nr 5,  Lipa drobnolistna Tilia cordata Mili. 413cm 20 m Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku Stan zachowania dobry- oczyszczenie ubytku,
- przewietrzenie 
- przykrycie siatką ogrodniczą w celu zabezpieczenia przed murszeniem  materii organicznej
320 Redkowice na placu wiejskim przy przystanku autobusowym Dąb szypułkowy Quercus robur L. 495 m 20 m Gmina Nowa Wieś Lęborska zmniejszenie rozmiarów korony (odciążenie drzewa),
- zdjęcie suszu jako źródła infekcji
321 Redkowiece, dawny park dworski przy posesji nr 23, na froncie dworu, dokładnie na  gazonie urządzonym przed budynkiem Lipa drobnolistna Tilia cordata Mili. wiek ok.. 117 lat 477 m 22mx12m Gmina Nowa Wieś Lęborska Stan zachowania dobry.- odsłonięcie drzewa w celu zwiększenie dostępu do światła i słońca,
- zmniejszenie rozmiarów korony w kierunku nadania symetrycznych rozmiarów,
- usunięcie samosiewów drzew i krzewów rosnących w rzucie korony,
- usunięcie spod rzutu  korony wszelkich obciążeń systemu korzeniowego
423 Leśnictwo Janowice, oddz. 356 a, Nadleśnictwo Lębork Dąb szypułkowy Ouercus robur L. 456 cm 20mx20m Nadleśnictwo Lebork Stan zachowania dobry
424 Leśnictwo Janowice, oddz. 368 j, Nadleśnictwo Lębork Buk zwyczajny Fagus sylvatica L. 405 cm  29 m Nadleśnictwo Lębork Stan zachowania dobry
425 Niebędzino, oddz. 371 a, Leśnictwo Janowice, Nadleśnictwo Lębork Dąb szypułkowy Ouercus robur L. 432cm ok. 30 m Nadleśnictwo Lebork usunięcie pozostałości po ogrodzeniu (z drutu metalowego) zaczepionym na pniu drzewa,
- usunięcie posuszu,
- wycięcie suchych tylców
426 Niebędzino, oddz. 371 a, Leśnictwo Janowice, Nadleśnictwo Lębork Dąb szypułkowy Ouercus robur L 578cm ok. 29 m Nadleśnictwo Lebork Usunięcie posuszu i suchych tylców
427 Leśnice, park podworski, gm. Nowa Wieś Lęborska Grab zwyczajny Carpinus betulus L. 2,05 m 24 m Agencja Nieruchomości Rolnych Stan zachowania dobry
428 Leśnice, park podworski, gm. Nowa Wieś Lęborska 3 zrośnięte lipy drobnolistne lilia cordata Mili. o łącz. obw. 4,30 m 27 m Agencja Nieruchomości Rolnych Stan zachowania dobry
429 Janowiczki, park podworski, dz. 153, gm. Nowa Wieś Lęborska Platan klonolistny Platanus x acerifolia wiek drzewa ok.122-125 lat 430m ok. 30 m Własność prywatna  Stan zachowania dobry konieczne (!) usunięcie wszystkich elementów spod korony drzewa (złomu
  samochodowego, składu drewna opałowego itp.) w jak najszybszym terminie,
- konieczny demontaż metalowej, ażurowej siatki ogrodzeniowej przygwożdżonej
  do pnia drzewa,
- zdjęcie posuszu (grubego)
430 Leśnice, park podworski, od strony elewacji ogrodowej dworu Grupa drzew -3 lipy drobnolistne Tilia cordata Mili wiek lip ok.. 180 lat. 320 cm, 305 cm, 285 cm ok. 30 m  Własność prywatna Drzewa wymagają:
- korekt koron (zmniejszenia rozmiarów),
- zdjęcia suszu,
- wycięcia samosiewów rosnących w rzucie koron,
- wycięcia  odrostów z pni i korzenia.
Wskazane jest także regularne opróżnianie szamba usytuowanego w pobliżu przedmiotowych drzew.
431 Leśnice, park podworski, z obu stron bramy wjazdowej Grupa drzew - 2 klony zwyczajne Acer platanoides L. wiek ok. 55lat 199cm i 234cm 32m 30 m Własność prywatna  Stan zachowania dobry
432 Janowice, drzewo (prawdopodobnie zrośnięte do wysokości ponad 130 cm trzy drzewa) rośnie na dziedzińcu dworu, z lewej strony wjazdu, wgłębi dziedzińca Platan klonolistny Platanus x acerifolia 3 zrośnięte platany  633cm 24 m Własność prywatna Stan zachowania dobry, usunięcie złożonych, w obrębie rzutu korony drzewa, dużych ilości ściętych pni drzew (głównie świerka i jesionu pokrytych mchem) utrudniających rozwój drzewa (-w) i dojście do niego (do nich)
433 Janowice, drzewo rośnie na dziedzińcu dworu, z lewej strony wjazdu, bliżej  bramy wjazdowej, jako soliter Platan klonolistny Platanus x acerifolia  397cm 27 m Własność prywatna zdjęcie posuszu,
zmniejszenie rozmiarów korony od góry

 

Gmina Wicko


 

Lp.

 

Gatunek

 

Obwód

 

Miejsce występowania

 

Wiek

 

Stan faktyczny

Zdjęcie,

 wizualizacja na mapie

1.

Cis pospolity

 

2,10 m

Wicko,

boisko przy szkole podstawowej

 

Bardzo dobry

dz. 548/7

obr. Wicko

2.

Jesion wyniosły

 

4,17 m

Wicko,

boisko przy szkole podstawowej

 

Bardzo dobry

dz. 548/7

obr. Wicko

3.

Buk czerwony parkowy

 

5,60 m

Przedszkole Gminne
w Wicku

 

Bardzo dobry

dz. 525

obr. Wicko

4.

Dąb szypułkowy

 

6,80 m

Ulinia

we wsi

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Strzeszewo 73g

5.

Dąb szypułkowy

 

5,35 m

Ulinia

we wsi

 

Bardzo dobry

dz. 46

obr. Ulinia

6.

Dąb szypułkowy

ARKADIUSZ

6,50 m

Las Ulinia

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Strzeszewo 66n

7.

Buk zwyczajny

5,67 m

Ulinia,
 we wsi

 

Dwie sztuki drzew, z czego po jednym pozostała tylko dolna część pnia, a drugi jest zdrowy.

Leśnictwo Strzeszewo 74a

8.

Dąb szypułkowy

 

4,70 m

Las Sasino

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Strzeszewo 73s

9.

Dąb szypułkowy

 

6,50 m

Las Sasino

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Strzeszewo 97d

10.

Dąb szypułkowy

 

5,10 m

Kopaniewo,

przy bramie b. PGR

 

Umiarkowany – obumarłe niektóre konary poboczne

dz. 57

obr. Kopaniewo

11.

Dąb szypułkowy

 

4,60 m

Kopaniewo,

park b. PGR

 

Bardzo dobry

dz. 56/3

obr. Kopaniewo

12.

Dąb szypułkowy

 

6,06 m

Wrześcienko,

dziedziniec b. PGR

 

Bardzo dobry

dz. 39/7

obr. Wrzeście

13.

Dąb szypułkowy

 

3,80 m

Wrześcienko,

dziedziniec b. PGR

 

Bardzo dobry

dz. 39/9

obr. Wrzeście

14.

Jesion wyniosły

 

6,06 m

Wrześcienko,

park podworski

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Wrzeście

238i

15.

Buk zwyczajny

 

3,76 m

Wrześcienko,

park podworski

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Wrzeście

238i

16.

Buk zwyczajny

(3 szt. drzewa)

 

1) 3,06 m

2) 3,76 m

Wrześcienko,

park podworski

 

Bardzo dobry, jedno drzewo przewrócone.

Leśnictwo Wrzeście

238i

17.

Dąb szypułkowy

(3 szt. drzewa)

 

1) 4,40 m

2) 4,20 m

3) 4,70 m

Wrześcienko,

przy zabudowaniach b. PGR

 

Bardzo dobry

dz. 55/10

obr. Wrzeście

18.

Dąb szypułkowy

(2 szt. drzewa)

 

1) 4,40 m

2) 4,40 m

Wrześcienko,

przy zabudowaniach b. PGR

 

Bardzo dobry

dz. 55/3

obr. Wrzeście

19.

Sosna zwyczajna

 

3,60 m

Charbrowski Bór

 

Korona zdrowa,
fragment pnia odłupany

Leśnictwo Stęknica 164d

20.

Dąb bezszypułkowy

(3 szt. drzew)

1) 3,15 m

2) 4,10 m

3) 3,00 m

Charbrowski Bór

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Stęknica 120h

21.

Dąb bezszypułkowy

(3 szt. drzew)

1) 5,10 m

2) 3,20 m

3) 4,00 m

Charbrowski Bór

 

1) Częściowo spróchniały

2) jeden konar zdrowy, pozostałe suche

3) Częściowo spróchniały

Leśnictwo Stęknica 120h

22.

Dąb szypułkowy

(2 szt. drzew)

1) 4,70 m

2) 3,75 m

Charbrowski Bór

 

1) Częściowo spróchniały, podmurowany

2) Dziuplasty, korona zdrowa, odłupany jeden konar

Leśnictwo Stęknica 165a

23.

Dąb szypułkowy

2,90 m

Charbrowski Bór

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Stęknica 120f

24.

Dąb szypułkowy

 

4,45 m

Charbrowski Bór, Las Bór,

osada leśna

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Stęknica 121b

25.

Sosna zwyczajna 

3,10 m

Charbrowski Bór, Las Bór,

osada leśna

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Stęknica 121c

26.

Modrzew europejski

(2 szt. drzew)

 

1) 3,00 m

2) 2,65m

Charbrowski Bór, Las Bór,

osada leśna

 

1) Bardzo dobry, pęknięta strzała od uderzenia pioruna

2) Bardzo dobry

Leśnictwo Stęknica 164d

27.

Dąb szypułkowy

(2 szt. drzew)

 

1) 2,80 m

2) 3,80 m

Charbrowski Bór, Las Bór,

osada leśna

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Stęknica 120h

28.

Dąb szypułkowy

 

 5,10 m

Las Bór

 

Spróchniały

Leśnictwo Stęknica 55h

29.

Dąb szypułkowy

 

6,60 m

Szczenurze,

park wiejski

 

Bardzo dobry

dz. 316

obr. Szczenurze

30.

Cis pospolity

 

0,60 m

Szczenurze,

park wiejski

 

Bardzo dobry

dz. 316

obr. Szczenurze

31.

Kasztan jadalny

 

2,46 m

Szczenurze,

park wiejski

 

Bardzo dobry

dz. 316

obr. Szczenurze

32.

Jesion wyniosły

 

3,50 m

Szczenurze,

park wiejski

 

Bardzo dobry

dz. 316

obr. Szczenurze

33.

Jesion Wyniosły

 

3,40 m

Roszczyce,

ok.150m na pd. od kościoła

 

Bardzo dobry

dz. 47/19

obr. Roszczyce

34.

Dąb szypułkowy

 

5,20 m

Roszczyce,

ok.120m na pn. od kościoła przy stawku

 

Bardzo dobry

dz. 51/20

obr. Roszczyce

35.

Jesion Wyniosły

 

3,42 m

Roszczyce,

 przy kościele

 

Bardzo dobry

dz. 47/25

obr. Roszczyce

36.

Wiąz górski

 

1,32 m

Roszczyce,

 przy kościele

 

Obumarły

dz. 48

obr. Roszczyce

37.

Dąb szypułkowy

 

4,10 m

Roszczyce,

 przy kościele

 

Bardzo dobry

dz. 47/18

obr. Roszczyce

38.

Dąb szypułkowy

 

4,70 m

Roszczyce,

 przy kościele

 

Bardzo dobry

dz. 47/16

obr. Roszczyce

39.

Dąb szypułkowy

 

4,90 m

Roszczyce,

 przy kościele

 

Bardzo dobry

dz. 48

obr. Roszczyce

40.

Buk zwyczajny

 

4,55 m

Roszczyce,

 przy kościele

 

Bardzo dobry

dz. 48

obr. Roszczyce

41.

Buk zwyczajny

5,80 m

Las Strzeszewo

 

Dobry, jeden z głównych pieni odłamany.

Leśnictwo Strzeszewo 229h

42.

Buk zwyczajny

 

5,20 m

Las Strzeszewo

 

Dobry, jeden z głównych pieni odłamany.

Leśnictwo Strzeszewo 229h

43.

Buk zwyczajny

 

4,60 m

Las Strzeszewo

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Strzeszewo 222a

44.

Buk zwyczajny

 

5,15 m

Las Strzeszewo

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Strzeszewo 224g

45.

Dąb szypułkowy

 

5,60 m

Las Strzeszewo, przy leśniczówce

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Strzeszewo 219k

46.

Buk zwyczajny

 

3,80 m

Las Strzeszewo

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Strzeszewo 205g

47.

Buk zwyczajny

 

4,00 m

Las Strzeszewo

 

Bardzo dobry, 2 szt. drzewa

1 przewrócony w stanie rozkładu.

Leśnictwo Strzeszewo 227f

48.

Jesion wyniosły

 

4,60 m

Strzeszewo,

 przy pałacu

 

Bardzo dobry

dz. 200/21

obr. Wojciechowo

49.

Buk zwyczajny

 

3,45 m

Maszewko,

Las Wrzeście,

park wiejski

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Wrzeście

234i

50.

Daglezja zielona

3,35 m

Maszewko,

Las Wrzeście,

park wiejski

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Wrzeście

234i

51.

Kasztan jadalny

 

3,50 m

Maszewko,

Las Wrzeście,

park wiejski

 

Obumarły główny pień (występuje wyraźna dziupla próchnicza, pień nadpalony), na wysokości 3 m od głównego pnia odchodzą żywe ulistnione konary

Leśnictwo Wrzeście

234i

52.

Dąb szypułkowy

(7 szt. drzew)

1) 3,55 m

2) 3,70 m

3) 3,78m

4) 3,72 m

5) 3,88 m

 6) 4,53 m

7) 4,35 m

Maszewko,

Las Wrzeście,

obr. Łeba

park wiejski

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Wrzeście
234h i 234g

53.

Dąb szypułkowy

 

4,16 m

Las Wrzeście

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Wrzeście

251o

54

Buk zwyczajny

5,17 m

Las Wrzeście

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Wrzeście

238c

 

Łeba


Lp. Pomnika Przyrody Gatunek Pomnika Przyrody Gatunet nazwa łacińska Pomiar pierśnicy Wysokość drzewa POWIAT Gmina Miejscowość Obręb ewidencyjny Nr działki ewidencyjnej Ilość obiektów w Pomniku Przyrody Bliższa lokalizacja Własność terenu
1 Dąb szypułkowy Quercus robur 342cm 15,5 m lęborski Łeba m. Łeba 1 616 1 Łeba,”Dąb samotnik” znajduje się przy ul. Mickiewicza 13 ,ok. 25 m na północ od drogi publicznej prywatna działka
2 Dąb szypułkowy Quercus robur 400 cm 16 m lęborski Łeba m. Łeba 2 2/1-L 1 Rąbka – centrum, ok. 20 m na północ od drogi publicznej, wiek ok.200 lat Skarb Państwa- Słowiński Park Narodowy

 

Nadleśnictwo Lębork


POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE NADLEŚNICTWA LĘBORK

 

L.p.

Nr w

rejestrze

WKP

 

 

Nazwa

pomnika

przyrody

 

 

Wymiary

pomnika

przyrody 

 

Obwód w cm

Aktualna lokalizacja pomnika

przyrody 

(obręb, leśnictwo, oddział

i pododdział)

 

Gmina i

Powiat

 

POWIAT

LĘBORSKI

1

444

Grupa drzew

3 Db sz

 

307

305

363

l-ctwo Darżewo

oddz. 130a

Gm. Nowa Wieś L. 

2

445

 

Db sz

 

410

 

l-ctwo Darżewo

oddz. 129n

Gm. Nowa Wieś L.

 

3

446

 

Db sz

570

 

l-ctwo Darżewo

oddz. 129t

Gm. Nowa Wieś L.

 

4

423

 

Db sz

450

 

l-ctwo Janowice

oddz. 356a

Gm. Nowa Wieś Lęb.

 

5

424

 

Bk

 

400

 

l-ctwo Janowice

oddz. 368i

Gm. Nowa Wieś Lęb.

 

6

425

 

Db sz

 

425

 

l-ctwo Janowice

oddz. 371a

Gm. Nowa Wieś Lęb.

 

7

650

 

Lipa

drobnolistna

455

 

l-ctwo Łebień

oddz. 281a

Gm. Nowa Wieś Lęb.

 

8

115

Grupa 3 drzew

Db sz

 

510

320

400

L-ctwo Stęknica

oddz. 120h

 

Gm. Wicko

 

 

9

115

Db sz

 

290

 

L-ctwo Stęknica

oddz. 120f

Gm. Wicko

 

10

116

Grupa 3 drzew

Db sz

 

410

315

300

L-ctwo Stęknica

oddz. 120h

 

Gm. Wicko

 

 

11

117

jeden pień

 odłupany   So zw.

360

 

L-ctwo Stęknica

oddz. 164d

Gm. Wicko

 

12

118

Grupa 2 drzew

Db sz

470

375

L-ctwo Stęknica

oddz. 165a

Gm. Wicko

 

13

663

 

Db sz

 

445

 

L-ctwo Stęknica

oddz. 121b

Gm. Wicko

 

14

664

 

So zw.

 

310

 

L-ctwo Stęknica

oddz. 121c

Gm. Wicko

 

15

665

 

Grupa 2 drzew

Md eur.

300

265

L-ctwo Stęknica

oddz. 164d

Gm. Wicko

 

16

666

Grupa 2 drzew

Db sz

380

280

L-ctwo Stęknica

oddz. 120h

Gm. Wicko

 

17

667

Db sz

 

510

 

L-ctwo Stęknica

oddz. 55h (złamany w czasie wichury w 2014)

Gm. Wicko

18

119

Db sz

 

680

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 73g

Gm. Wicko

19

120

3 szt. Bk

 

 

405

260

resztki pnia

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 74a

 

Gm. Wicko

20

627

Bk o 

czterech

pniach

580

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 229h

(1 pień odłamany w 2011 r.)

Gm. Wicko

21

628

 

 

Bk o 

trzech

pniach

620

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 229h

 

Gm. Wicko

22

629

 

Bk

 

460

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 222a

Gm. Wicko

 

23

630

 

Bk

 

515

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 224g

Gm. Wicko

 

24

631

 

Db sz

 

560

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 219k

Gm. Wicko

 

25

632

 

Bk

 

380

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 205g

Gm. Wicko

 

26

633

 

Grupa 2 drzew

Bk

(przewrócony)520

400

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 227f

Gm. Wicko

 

27

640

 

Db sz

 

470

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 73s

Gm. Wicko

 

28

641

 

Db sz

"Arkadiusz"

650

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 66n

Gm. Wicko

 

29

642

 

Db sz

 

650

 

l-ctwo Strzeszewo

oddz. 97d

Gm. Wicko

 

30

643

 

Bk odmiana

purpurowa

345

 

l-ctwo Wrzeście

oddz. 234i

Gm. Wicko

 

31

644

 

Daglezja

zielona

335

 

l-ctwo Wrzeście

oddz. 234i

Gm. Wicko

 

32

645

 

Kasztan

jadalny

350

 

l-ctwo Wrzeście

oddz. 234i

Gm. Wicko

 

33

648

 

Bk o 4 zrośn.

pni

510

 

l-ctwo Wrzeście

oddz. 238c

Gm. Wicko

 

34

651

 

Db sz

 

410

 

l-ctwo Wrzeście

oddz. 251o

Gm. Wicko

 

35

653

 

 

 

 

 

 

Grupa 7 drzew

Db sz

 

 

 

 

 

370

380

435

450

350

360

370

l-ctwo Wrzeście

oddz. 234h

 

 

oddz. 234g

 

 

Gm. Wicko

 

 

 

Gm. Wicko

 

 

36

655

 

Jesion

wyniosły

600

 

l-ctwo Wrzeście

oddz. 238i 

Gm. Wicko

 

37

657

 

Bk

 

370

 

l-ctwo Wrzeście

oddz. 238i

Gm. Wicko

 

38

658

 

Grupa 2 drzew

Bk

370

300

l-ctwo Wrzeście

oddz. 238i

Gm. Wicko

 

39

111

 

Głaz

narzutowy

1630

(wys. 1.5 m)

l-ctwo Nowa Wieś

oddz. 311n

narzutowy