Zarządzanie Kryzysowe

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Chcielibyśmy, przy pomocy naszego serwisu przedstawić Państwu informacje o zagrożeniach z jakimi można się obecnie spotkać, a przede wszystkim sposoby reagowania na nie. W serwisie będą również umieszczane ostrzeżenia, komunikaty i prognozy pogody otrzymywane z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku jak również ciekawe informacje i aktualności z zakresu Bezpieczeństwa Publicznego, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w powiecie lęborskim.

Mimo rozwoju technologii oraz przy wzrastającym poziomie zabezpieczeń człowiek nadal nie jest w stanie dokładnie przewidzieć miejsca oraz skali kataklizmów. Możliwe jest jednak minimalizowanie ich skutków - zwłaszcza poprzez szeroko pojętą edukację i uświadamianie zagrożeń. Lekceważenie ewentualnych skutków katastrof jest najczęstszym błędem prowadzącym do niepotrzebnych strat materialnych i ludzkich tragedii. Świadomość zagrożeń, procedur postępowania w przypadku ich wystąpienia oraz znajomość telefonów alarmowych może zapobiec lub zminimalizować skutki potencjalnych tragedii dlatego też gorąco zachęcamy Państwa do korzystania z naszego serwisu oraz do dzielenia się Państwa uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi zagadnień związanych z Bezpieczeństwem w powiecie.

NAJWAŻNIEJSZE TELEFONY ALARMOWE

112 - jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej (obecnie na terenie powiatu lęborskiego z tel. komórkowego łączy z Policją natomiast z tel. stacjonarnego ze Strażą Pożarną) 

Nadal również obowiązują numery alarmowe: 

997 - POLICJA
998 - STRAŻ POŻARNA 
999 - POGOTOWIE RATUNKOWE
991 - POGOTOWIE ENERGETYCZNE
992 - POGOTOWIE GAZOWE