Informacje

2410.2022
Sprawozdanie z przebiegu i
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2023 rok

0510.2022
Konsultacje programu
Konsultacje programu współpracy na 2023 rok

Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, "mienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2023 rok.

0312.2018
Uchwała nr XLIII/285.2018 Rady
Uchwała nr XLIII/285.2018 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 października 2018

w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 rok.

1206.2018
Sprawozdanie z realizacji
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2017 rok
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450) Zarząd Powiatu Lęborskiego przedstawia Radzie Powiatu Lęborskiego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni do 31 maja każdego roku.
0412.2017
Program współpracy z
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.
Uchwała Nr XXXV/226/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2017 roku
0810.2015
Konsultacje programu
Konsultacje programu współpracy na 2016 rok
Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok.
2508.2015
Zaproszenie na warsztat Szkoły
Zaproszenie na warsztat Szkoły Liderów/ek Pomorskiej Sieci Cop we współpracy z XVII Edycją Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych
Zapraszamy społeczników pracujących lub współpracujących z organizacjami pozarządowymi lub jednostkami samorządu terytorialnego na terenie województwa pomorskiego do udziału w wybranym bezpłatnym szkoleniu.